Laster Arrangementer

Dommerkurs i Drammen

I samarbeid med dommerkomiteen ønsker Norbrygg Buskerud å utdanne flere øldommere. Vi har satt av 14.-15. september for å gjennomføre den fysiske smakshelgen.

Før dette må den enkelte deltaker gjennomgått nettbasert teorikurs med avsluttende todelt eksamen.

Vi håper flere ønsker å delta for å øke sin egen og foreningens kunnskap om øldømming. Det er Norbrygg Buskerud som er arrangør så henvendelser om kursene skal rettes til arnstein.andersen@ebnett.no, telefon 98077535.

Nederst finner dere all nødvendig informasjon og lenker for gjennomføring av del 1 som består av egenstudier.

Norbrygg har utviklet et kurstilbud for deg som ønsker å bli øldommer. Kurset anbefales også som oppfriskning for deg som allerede er øldommer, og for hjemmebryggere som ønsker å lære mer om hvordan øl skal bedømmes.

Tilbudet er todelt:

Nettbasert teorikurs som kjøres i GoSkills – med avsluttende todelt eksamen i Questbase.

Fysisk smakesamling over en helg. Deltakerne må ha bestått den todelte teorieksamen for å delta på smakehelgen. Spørsmålene på eksamen omfatter pensum fra det nettbaserte teorikurset pluss spørsmål fra typedefinisjonene .

For å starte på kurset må den enkelte melde seg på teoretisk kurs via Norbryggs hjemmeside. Finn frem til medlemsnummer før påmelding. Du skal ved påmelding også oppgi hvilket fylkeslag du er tilknyttet. Det vil være mulig å delta på fysisk smakesamling i et annet sted enn i ditt eget fylke. Dette avtales mellom deltaker og arrangør (det lokale fylkeslaget).

Du finner lenker til online-kurs her.

Skroll til toppen