Laster Arrangementer

Ekstraordinært (digitalt) årsmøte i Norbrygg Oslo og Akershus

Landsmøtet vedtok, etter ønske fra fylkesstyrene i Oslo og Akershus, å slå sammen fylkeslagene.

Dermed kalles det inn til ekstraordinært årsmøte i det sammenslåtte fylkeslaget som nå heter «Norbrygg Oslo og Akershus» torsdag 13. juni 2024 kl. 18.00.

Hovedoppgaven til det ekstraordinære landsmøtet blir å velge nytt fylkesstyre og revidere aktivitetsplan og budsjett.

Agenda:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Revidert aktivitetsplan og budsjett
  4. Innkomne saker
  5. Valg

Eventuelt innkomne forslag skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Send dine bidrag til oslo@norbrygg.no.

Innspill til valgkomiteen sendes til Morten Sevland på msevland@norbrygg.no.

Årsmøtedokumentene og lenke til møtet på Google Meet vil bli tilgjengeliggjort på denne siden i forkant.

Vel møtt!

Skroll til toppen