Laster Arrangementer

Hordaland: Digitalt årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i Norbrygg Hordaland

Det arrangeres årsmøte i Norbrygg Hordaland  onsdag 17. februar 2021 kl. 19:00 på Internett / Zoom
Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i vårt fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.
Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter
Lenke til digital pålogging kommer her.
Agenda på fylkesårsmøtet er:
 1.     Valg av møteleder og referent
 2.     Godkjenning av innkalling
 3.     Styrets årsmelding for 2020
 4.     Regnskap for 2020
 5.     Styrets forslag til budsjett for 2021
 6.     Hva er gjort i 2020
 7.     Forslag til årshjul for 2021
 8.     Innkomne saker
 9.     Valg av styre
 10.     Valg av delegater til landsmøtet
 11.     Valg av valgkomite
 12.     Eventuelt
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, og sendes til hordaland@norbrygg.no
Innspill til valgkomiteen sendes til Lars Johan Ulveseth på lars.johan@norbrygg.no eller til  Rudolf Helge Krondorfer på rudolf.krondorfer@gmail.com
Vel møtt!
Skroll til toppen