Laster Arrangementer

Nordland: Digital årsmøte

Det arrangeres fysisk og digitalt årsmøte i Norbrygg Nordland 16. februar 2022 kl. 18:00 – 19.00

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Fylkeslaget har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Påmelding til fysisk årsmøte: https://forms.gle/LbbYN77y2iq7CK7d8

Lenke til digital pålogging og årsmøtedokument legges ut på facebooksiden til Norbrygg Nordland: https://www.facebook.com/Norbrygg-Nordland-2111302912310407

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2021
 4. Regnskap for 2021
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2022
 6. Forslag til budsjett for 2022
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • styre
  • delegater til landsmøtet 18. april
  • valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet.

Innspill til valgkomiteen sendes til fylkesstyret på nordland@norbrygg.no

Vel møtt!

Skroll til toppen