Laster Arrangementer

Oppland: Digitalt årsmøte

Innkalling til årsmøte i Norbrygg Oppland
Det arrangeres årsmøte i Norbrygg Oppland 22.02.2022 kl. 19:00 på internett / Meet.
Lenke til Meet og dokumenter tilgjengeliggjøres her
Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i vårt fylke har
tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.
Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

  • Årsmelding for 2021
  • Resultatrapport 2021
  • Årsmøte Referat 2021

Agenda på fylkesårsmøtet er:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Styrets årsmelding for 2021
4. Regnskap for 2021
5. Styrets forslag til budsjett for 2022
6. Forslag til årshjul for 2022
7. Innkomne saker.
8. Valg av styre
9. Valg av delegat til lansmøtet
10. Valg av valgkomite

Innkomne saker skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Vennligst send til fylkeslaget: oppland@norbrygg.no
Vel møtt!

Skroll til toppen