Laster Arrangementer

Akerhus: Digitalt årsmøte

Søndag 20 Februar 2022, kl.20:00 avholdes det fylkesårsmøte i Norbrygg Akershus 

 

Fylkesårsmøtet avholdes digitalt pga Covid-19. 

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Fylkeslaget har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se forøvrig 

 

Lenke til digital pålogging: meet.google.com/wbj-juuv-mfp

 

Årsmøtedokumentene vil bli samlet her:

 • Årsmelding for 2021 (kommer)
 • Resultatregnskap for 2021 (kommer)
 • Eventuelt innkomne saker

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2021
 4. Regnskap for 2021
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2022
 6. Forslag til budsjett for 2022
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • styre
  • delegater til landsmøtet 
  • valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet.

Innspill til valgkomiteen sendes til fylkesstyret via e-post til: akershus@norbrygg.no

 

Vel møtt!

Skroll til toppen