Laster Arrangementer

Rogaland: Digitalt årsmøte

Innkalling til digitalt årsmøte i Norbrygg Rogaland

Det arrangeres årsmøte i Norbrygg Rogaland  fredag 11. februar 2022 kl. 18:30 på Google meet.
Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i vårt fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.
Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter
Lenke til Årsmøtet: https://meet.google.com/oeg-xxib-tto

• Årsmelding for 2021
• Resultatrapport 2021
• Eventuelt innkomne saker

Agenda på fylkesårsmøtet er:

•     Valg av møteleder og referent
•     Godkjenning av innkalling
•     Styrets årsmelding for 2021
•     Regnskap for 2021
•     Styrets forslag til budsjett for 2022
•     Forslag til aktiviteter for 2022
•     Innkomne saker
•     Valg av styre
•     Valg av delegater til landsmøtet
•     Valg av valgkomite
•     Eventuelt

 

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, og sendes til rogaland@norbrygg.no
Innspill til valgkomiteen sendes til Knut Ole Lihaug på lihaug@gmail.com

Vel møtt!
Skroll til toppen