Laster Arrangementer

Hordaland: Digitalt årsmøte

16/02/2022 @ 20:00 - 21:00

 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Innkalling til årsmøte i Norbrygg Hordaland

Det arrangeres årsmøte i Norbrygg Hordaland  onsdag 16. februar 2022 kl. 20:00 på Google meet.
Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i vårt fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.
Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter
Agenda på fylkesårsmøtet er:
 1.     Valg av møteleder og referent
 2.     Godkjenning av innkalling
 3.     Styrets årsmelding for 2021
 4.     Regnskap for 2021
 5.     Styrets forslag til budsjett for 2022
 6.     Forslag til aktiviteter for 2022
 7.     Innkomne saker
 8.     Valg av styre
 9.     Valg av delegater til landsmøtet
 10.     Valg av valgkomite
 11.     Eventuelt
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, og sendes til hordaland@norbrygg.no
Innspill til valgkomiteen sendes til Rudolf Helge Krondorfer på rudolf.krondorfer@gmail.com eller Roy Trygve Vabø på rovaboe@online.no

Detaljer

Dato:
16/02/2022
Tid
20:00 - 21:00
Kategori for Arrangement:
Skroll til toppen