Laster Arrangementer

Oslo: Årsmøte 2020

Det arrangeres Årsmøte i Norbrygg Oslo 29.01.2019 kl. 18:00 i Drammensveien 43

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Oslo har tale, forslags og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte og talerett.
Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2019
 4. Regnskap for 2019
 5. Styrets forslag til budsjett for 2020
 6. Hva er gjort i 2019
 7. Forslag til årshjul for 2020
 8. Innkomne saker
 9. Valg av styre
 10. Valg av delegater til landsmøtet
 11. Valg av valgkomite
 12. Eventuelt

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.
Venligst send til oslonorbrygg.no

Antallet delegater som skal delta på landsmøtet 17-19.04.2020 fra Norbrygg Oslo er 4 delegater.

Vel møtt!

Skroll til toppen