Laster Arrangementer

Oslo: Digitalt årsmøte 2021

Det arrangeres digitalt årsmøte i Norbrygg Oslo onsdag 17. februar 2021 kl. 18.00.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Oslo har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Årsmøtet vil foregå i Google Meet. Vi anbefaler at du logger deg på fem minutter før møtestart. Klikk her for å bli med: https://meet.google.com/wbn-gihi-epa

Her er årsmøtedokumentene:

Oppdatert i etterkant av møtet:

Agenda:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2020
 4. Regnskap for 2020
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2021
 6. Forslag til budsjett for 2021
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • Styre
  • Delegater til landsmøtet 18. april
  • Valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Send dine bidrag til oslonorbrygg.no.

Innspill til valgkomiteen sendes til valgkomiteens leder Morten G. Sevland på msevlandnorbrygg.no.

Vel møtt!

Skroll til toppen