Laster Arrangementer

Østfold: Digitalt årsmøte 2021

Det arrangeres digitalt årsmøte i Norbrygg Østfold torsdag 25. februar 2021 kl. 20.00.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer, men kun medlemmer i Norbrygg Østfold har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett.
Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Lenke til digital pålogging: https://meet.google.com/ewx-hgwh-ozm 

Før selve årsmøtet i Norbrygg Østfold gjennomføres et kort årsmøte i «Bryggelauget Norbrygg Østfold» med organisasjonsnummer 914238234 for å legge ned denne organisasjonen. Dette er en organisasjon som ble opprettet før fylkesmodellen i Norbrygg ble innført, og har ingen funksjon lenger. Dette tar maksimalt ti minutter. Agenda for dette korte møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste, 2. Konstituering av møtet, 3. Legge ned Norbrygg Østfold som eget org.nummer.

Etter den offisielle økten fyrer vi i den virtuelle peisen og tar en liten uformell ølsmaking for de som ønsker det. Vi tenker det er viktig med lokal forankring og smaker på en «Østlandets gull» fra Borg bryggerier og tester den mot en Fredrikstad pilsner fra samme bryggeri. Er det samme øl, eller kjenner vi forskjell? Kjøp inn en av hver og rigg deg til med dit favorittglass for smaking. 

 

Årsmøtedokumentene vil bli samlet her:

Agenda på fylkesårsmøtet er:

Før hovedmøtet nedlegges «Bryggelauget Norbrygg Østfold»

Deretter selve årsmøtet:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2020
 4. Regnskap for 2020
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2021
 6. Forslag til budsjett for 2021
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • styre
  • 1 delegat til landsmøtet
  • valgkomité
 9. Ølsmaking

 

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Send dine bidrag til olesnorbrygg.no.

Innspill til valgkomiteen sendes til valgkomiteens leder Petter Eik-Andresen  på pettereanorbrygg.no.

Vel møtt!

Skroll til toppen