Laster Arrangementer

Østfold: Digitalt årsmøte 2021

Det arrangeres digitalt årsmøte i Norbrygg Østfold onsdag 25. februar 2020 kl. 20.00.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer, men kun medlemmer i Norbrygg Østfold har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett.
Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Lenke til digital pålogging: https://meet.google.com/ewx-hgwh-ozm 

Årsmøtedokumentene vil bli samlet her:

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2020
 4. Regnskap for 2020
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2021
 6. Forslag til budsjett for 2021
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • styre
  • 1 delegat til landsmøtet
  • valgkomité
 9. Ølsmaking (mer informasjon kommer! )

 

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Send dine bidrag til olesnorbrygg.no.

Innspill til valgkomiteen sendes til valgkomiteens leder Petter Eik-Andresen  på pettereanorbrygg.no.

Vel møtt!

Skroll til toppen