Laster Arrangementer

Rogaland: Digitalt Årsmøte 2021

Det arrangeres digitalt årsmøte i Norbrygg Rogaland 24. februar 2021 kl. 19:00 – 21:00

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Fylkeslaget har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

https://meet.google.com/mfi-qtpy-feg

Årsmøtedokumentene vil bli samlet her:

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2020
 4. Regnskap for 2020
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2021
 6. Forslag til budsjett for 2021
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • styre
  • delegater til landsmøtet 18. april
  • valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, og sendes til rogaland@norbrygg.no

Innspill til valgkomiteen sendes til Knut Ole Lihaug lihaug@gmail.com

Vel møtt!

Skroll til toppen