Forhåndsinformasjon

NM i hjemmebrygging 2003 vil foregå på Klubbscenen, Chateau Neuf (underetg.), Majorstua, Oslo.
lørdag 1. mars, klokken 19:30-01:00. Generalforsamlingen vil være umiddelbart før NM, kl 18:00-19:00.

Tidsplan for kvelden

  • 18:00    Generalforsamling i Norbrygg
  • 19:30    Dørene åpner til NM
  • 21:30    Premieutdeling, flaskeklassene
  • 23:00    Premieutdeling, Publikumsfavoritt

Videre utover kvelden blir det servering av PF-øl så langt det rekker, samt salg av øl fra baren.

Vår sponsor 

NM i hjemmebrygging 2003 blir sponset av Petit Agentur.

Atle Holgar startet Petit Agentur i 1971, og er en av pionérene på hjemmebrygg/ vinsettingfeltet i Norge.

På lageret har Petit Agentur til enhver tid et rikt utvalg av det meste som skal til for å komme i gang med denne hobbyen, for rask levering over hele landet.

Klasser

Hver deltaker kan stille med max to brygg i hver klasse.

Vi har i år som i fjor følgende fem klasser:

  • lys lager
  • mørk lager
  • lys ale
  • mørk ale
  • sterke spesialøl

I tillegg til klasseinndeling skal bryggerne spesifisere bryggene sine i underklasser (hvilken type øl).
Se nærmere retningslinjer for klasseinndelingen og definisjon av underklasser i oversikten for NM2003.

VIKTIG: Påse at du plasserer ølet ditt i riktig klasse/underklasse, feilplassering kan føre til diskvalifikasjon. Dette er spesielt viktig når det gjelder sterkøl. Alt sterkøl (dvs. OG over 1.065-70) skal plasseres i klasse 5. Sterke spesialøl! Se konkurransereglene.

Nytt av året er at vi inviterer til deltagelse av "tradisjonelt norsk hjemmebrygg". Disse plasseres i klasse for sterke spesialøl (se underklasser). Vi håper derfor å kunne få deltakelse også fra disse hjemmebryggermiljøene i år!

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange brygg som stiller så må alle brygg være forhåndspåmeldt og betalt innen lørdag 22. februar. Er ikke avgiften betalt innen denne dato må man påregne at ølet ikke vil bli bedømt.

Det vil også i år være en forbedømmelse av flaskeølet, slik at bare de beste i hver klasse går videre til finalen 1. mars. Dette for å lette belastningen på dommerne og derved sikre en bedre bedømming.

Som i fjor ønsker vi også iår at vi så langt det er mulig får påmeldingene i elektronisk form via web (se skjema på slutten av siden). 

Påmeldingsavgift

kr 50,- per flaskebrygg for medlemmer av Norbrygg/OHL
kr 100,- per flaskebrygg for ikke-medlemmer

Innbetales til konto 9041.22.11005:
Norbrygg c/o Thomas Berge 

Innlevering

Flasker med påmeldingsskjema kan sendes per post, og må være mottatt innen lør. 22. februar, til
 
      Oslostudentenes hjemmebryggerlaug
      Studentersamfundet Chateau Neuf
      Slemdalsveien 7
      0369 Oslo

Send flaskene i god tid, det er deltakers ansvar at flaskene er Norbrygg i hende innen fristen! Kun flasker sendt til denne adressen vil bli bedømt.

Eventuelt kan flaskene leveres inn personlig til styremedlem S.O. Mytting fredag 21. februar. Dette må avtales på forhånd, ta kontakt på e-mail eller telefon.

Flaskene MÅ være merket med selvvalgt kode, klasse og underklasse iht. påmeldingskjemaet og være ledsaget av et korrekt utfylt skjema. Det skal leveres inn 4 stk flasker à 0,33/0,5 liter per påmeldte flaskebrygg. Eksempel på korrekt merking av flaskene.

VIKTIG: Flaskene må ikke være merket med noen slags andre etiketter, heller ikke bryggerietiketter! Flasker som ikke er merket slik eksempelet viser, må regne med å bli diskvalifisert og dermed ikke bedømt! 

Publikumsfavoritt

I tillegg til den vanlige flaskeøl-konkurransen kan man stille i  "publikumsfavoritt", her koster det ingenting å delta, men du må levere minimum 18  liter øl (dvs. en full stor Cornelius-keg eller tilsvarende volum). De som møter opp på Chateau Neuf skal være med på å kåre  "folkets favoritt", så her er det mulighet til å få mye heder og ære for de som deltar. Husk at et vellykket arrangement med mye godt øl til publikum avhenger at flest mulig stiller opp i klassen "publikumsfavoritt", så vi oppfordrer alle som har mulighet til å delta i denne klassen!

Publikums favoritt skal også i år serveres av den repektive brygger fra sin egen lille "stand". Arrangørene stiller med nødvendige bord mv., samt CO2 for de som ikke har anledning til å medbringe dette. Vi henstiller til at bryggerene kopierer oppskriften for utdeling, og man kan gjerne ha med andre effekter for å promotere sitt øl.

Kegger til publikums favoritt kan gjerne leveres inn på Chateau Neuf (inngangspartiet, 1. etg)  dagen før NM (fredag 28.2.) mellom kl 19-20 for å settes i kjølerommet, eller medbringes konkurransedagen. Møt i så fall i god tid.

De som stiller med øl til publikums favoritt slipper som vanlig gratis inn på arrangementet. Nytt av året er at man også får ta med én venn/følge gratis per innleverte PF-øl. Det vil også bli større og bedre premier i denne kategorien i år. Håper dette fører til god deltakelse!

Etikettkonkurranse

Nytt av året er at vi prøver oss på en etikettkonkurranse. Her er det om å gjøre å lage den fineste øletiketten, og vi håper kreativiteten vil blomstre! Man har anledning til å stille i etikettkonkurransen med opptil én etikett per øl som deltar i konkurransen (flaskeklasser eller publikumsfavoritt). Det er ikke anledning til å delta med etiketter som ikke hører til øl som deltar i konkurransen. Etiketten skal være utformet av bryggeren selv, rene kopier av bryggerietiketter godtas ikke. Deltakeren må selv printe ut etiketten(e) og legge den/dem i en egen konvolutt som sendes med flaskene/fatet. Konvolutten merkes med "Etikettkonkurranse" samt koden(e) på de øl som etiketten(e) tilhører. Det skal også krysses av for deltakelse i etikettkonkurransen på de respektive øls påmeldingsskjemaer. Etikettene skal være i naturlig størrelse. Det er fremmøtt publikum under NM som bedømmer etikettene, tilsvarende som for "publikums favoritt". Det må være minst 4 deltakende etiketter for at konkurransen skal gjennomføres. Det er ikke noen ekstra avgift for å delta i etikettkonkurransen.

Inngangsavgift

Vi kommer til å kreve inngangsbillett som inkluderer smaking av "publikums favoritt"-brygg, i tillegg til dette kommer det til å bli servert litt ølrelatert mat.

Medlemmer av Norbrygg/Norøl/DNS:                  kr 100 per pers  (husk medlemskort)
Ikke-medlemmer:                                            kr 130
De som stiller i "publikums favoritt":                  fri entré + kan ta med én venn/følge gratis

Påmeldingsskjema

Vi henstiller til at flest mulig benytter seg av det elektroniske skjemaet. Skjemaet skal fylles ut og sendes inn via web, og samtidig printes ut og legges ved det innleverte flaskeølet. [adm red: skjemaet er ikke arkivert]

Evt. spørsmål kan rettes til Lars.

Skroll til toppen