Innmeldingsstatistikk 2003

Vi har laget litt statistikk over våre medlemmer, med utgangspunkt i de svarene som er gitt i innmeldingsskjemaet. [anm. red.: Artikkelen er fra 2003 og iom at det skal utføres en spørreundersøkelse i 2007 vil det komme oppdatert informasjon etterhvert.]

Grafene gir et bilde av hva folk som har meldt seg inn i Norbrygg via web-skjemaet har oppgitt om bryggingen sin. Totalt 156 skjemaer var med i undersøkelsen, og innmeldingene strekker seg fra 02/09-1998 til 17/01-2003, unntaket er året 1999 som ikke er med. Selv om skjemaet er sendt inn, er det ikke sikkert at vedkommende faktisk er blitt medlem (dvs. betalt giroen), så oversikten gjelder derfor personer som har meldt sin interesse for å bli medlem i Norbrygg, ikke faktiske medlemmer. Der hvor en person av ulike årsaker har sendt inn skjemaet flere ganger, er den første innsendingen lagt til grunn.

Oversiktsgrafene (figur 1-3) viser hvordan personene fordeler seg på de ulike kategoriene innen bryggemetoder, antall år de har brygget, samt om de var Norøl-medlem fra før. Som vi ser av figur 1 er det flest maltbryggere som har meldt seg inn, fulgt av ølsettbryggere samt de som ikke har oppgitt noen bryggemetode. Det viser seg at det er få som oppgir at de brygger med mer enn én metode. Ellers kan det legges til at overgangen mellom kategoriene ølsett og ekstrakt nok oppleves som flytende for endel personer.

stat01
Figur 1: Bryggemetode

Fra figur 2 ser vi at den største kategorien innmeldere er de som har brygget i 0 år, altså de som ønsker å komme igang og få informasjon om brygging. Nybegynnerne som har brygget ett år eller mindre er også en stor gruppe, og så avtar det jevnt mot de mer erfarne. De som ikke oppgir antall år de har brygget utgjør også en stor gruppe.

stat02
Figur 2: Antall brygg per år per antall bryggere

Fra figur 3 ser vi at et overveldende flertall (90%) av de som melder seg inn ikke er Norøl-medlemmer fra før. Dette forteller oss at vi har bidratt i vesentlig grad med å øke Norøls medlemsmasse de senere årene, samt at vi ikke har lyktes å rekruttere så mange Norbrygg-medlemmer gjennom våre kanaler i Norøl, som Ølgjerd.

stat03.gif
Figur 3: Antall Norbryggmedlemmer som var med i Norøl fra før

Figur 4-6 viser utviklingen over tid av bryggemetode, bryggeerfaring og Norøl-medlemskap for innmelderne. x-aksen viser tidspunktet for innmelding (fra 02/09-1998 til 17/01-2003), mens y-aksen viser de ulike kategoriene. Disse er gitt en tallekvivalent som angitt på figuren for å få plottet det opp (f.eks. 0: Ikke Norøl-medlem, 1: Norøl-medlem, 2: ikke oppgitt). Hver innmelding er vist som en prikk i skjemaet.  Som vi ser av figurene fordeler de forskjellige kategoriene seg stort sett jevnt utover tidsaksen, så det har ikke vært noen stor forandring i disse tre variablene i løpet av tidsperioden.

stat04
Figur 3: Antall Norbryggmedlemmer som var med i Norøl fra før

stat05

stat06
Figur 6: Tid for innmelding mot Norølmedlemsstatus fra før

Figur 7-8 viser sammenstilling av bryggemetode og bryggeerfaring (antall år) samt bryggeerfaring og Norøl-status. På hver akse vises kategoriene innen hver variabel, mens størrelsen på kulene angir hvor mange personer som har den samme kombinasjonen (av bryggemetode og erfaring for figur 7). Den minste kulen i figur 7 angir 1 person, den største angir 21 personer. Også her brukes tallekvivalenter for kategoriene.

stat07
Figur 7: Bryggemetode mot antal brygget/år

stat08

Fra figur 7 ser vi at de fleste som ikke har oppgitt bryggemetode (tallekv. 9)  oppgir å ha brygget i 0 år, resten har ikke oppgitt antall år de har brygget (tallekv. 7). Ellers ser vi at maltbryggerne (tallekv. 3) er representert ved både nybegynnere og erfarne bryggere, mens blant ølsettbryggerne er det vanligst å ha brygget i ca ett år. Det er også interessant å se at det er flere med 0/0-0,5 års erfaring som oppgir å brygge med malt enn  med sett/ekstrakt. Figur 8 viser at de få som er Norøl-medlemmer fra før fordeler seg på både nybegynnere og erfarne bryggere, mens det er ingen Norøl-medlemmer som ikke vet hvor mange år de har brygget (tallekv. 7). Derimot har alle de som ikke vet om de er Norøl-medlemmer eller ikke (tallekv. 2) brygget i 3-4 år eller mer (eller ikke oppgitt), kanskje alkoholen har gått til hodet på dem…? ;-)

Lars Bjørnstad

Skroll til toppen