Forhåndsinformasjon

NM i hjemmebrygging 2004 vil foregå i Bokcafeen og Lillesalen, 2. etasje, Chateau Neuf, Majorstua, Oslo, lørdag 6. mars, klokken 18:30-01:00. Generalforsamlingen vil være umiddelbart før NM, kl 17:00-18:00.

Tidsplan for kvelden

 • 17:00    Generalforsamling i Norbrygg
 • 18:30    Dørene åpner til NM
 • 19.30    Foredrag, Petit Agentur
 • 20.00    Foredrag, Nøgne Ø
 • 21:30    Premieutdeling, flaskeklassene
 • 23:00    Premieutdeling, Publikums Favoritt
 • Videre utover kvelden blir det servering av PF-øl så langt det rekker.

NM i hjemmebrygging 2004 blir sponset av Petit Agentur.

Atle Holgar startet Petit Agentur i 1971, og er en av pionérene på hjemmebrygg/ vinsettingfeltet i Norge.

På lageret har Petit Agentur til en hver tid et rikt utvalg av det meste som skal til for å komme i gang med denne hobbyen, for rask levering over hele landet.

Flaskekonkurransen – klasser

Hver deltaker kan stille med max to brygg i hver hovedklasse. Vi har i år som i fjor følgende fem hovedklasser:

 • lys lager
 • mørk lager
 • lys ale
 • mørk ale
 • sterke spesialøl

i tillegg til klasseinndeling skal bryggerne spesifisere bryggene sine i underklasser (hvilken type øl).
Se nærmere retningslinjer for klasseinndelingen og definisjon av underklasser (se oversikt for NM2004).

Vær obs på at vi i år arbeider med å utvide øltypedefinisjonene (underklassene) betraktelig! De tidligere underklassene blir beholdt, men mange nye kommer til. Dette skal gjøre det enklere for folk å plassere sine brygg i de rette underklasser. Hovedinndelingen i fem klasser fra tidligere år er fremdeles beholdt.

VIKTIG: Påse at du plasserer ølet ditt i riktig klasse/underklasse, feilplassering vil kunne forårsake en negativ bedømming av ditt øl. Dette er spesielt viktig når det gjelder sterkøl. Alt sterkøl (dvs. OG over 1.065-70) skal plasseres i klasse 5. Sterke spesialøl! Se Konkurranseregler i oversikt for NM2004.

Som i fjor vil vi også i år invitere til deltagelse av "tradisjonelt norsk hjemmebrygg". Disse plasseres i klassen for sterke spesialøl, og har sin egen underklasse (se underklasser). Vi håper å kunne få deltakelse fra disse hjemmebryggermiljøene i år!

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange brygg som stiller så må alle brygg være forhåndspåmeldt og betalt innen lørdag 28. februar. Er ikke avgiften betalt innen denne dato må man påregne at ølet ikke vil bli bedømt.

Det vil også i år være en forbedømmelse av flaskeølet, slik at bare de 3 beste i hver klasse går videre til finalen 1. mars. Dette for å lette belastningen på dommerne og derved sikre en bedre bedømming.

Som i fjor ønsker vi også iår at vi så langt det er mulig får påmeldingene i elektronisk form via web (se skjema på slutten av siden).

Merk at også øl i "publikumsfavoritt" skal meldes på vha. påmeldingsskjemaet (se nedenfor). Dersom man skal delta med samme øl både i flaskekonkurransen og "publikumsfavoritt", kan man krysse av for dette på påmeldingsskjemaet til flaskeølet (ølene deltar da med samme kode og man trenger kun å sende ett skjema).  

Påmeldingsavgift

kr 50,- per flaskebrygg for medlemmer av Norbrygg/OHL
kr 100,- per flaskebrygg for ikke-medlemmer
Innbetales til konto 9041.22.11005:
Norbrygg c/o Ole Enger. 

Innlevering

Flasker med påmeldingsskjema kan sendes per post, og må være mottatt innen lør. 28. februar, til følgende adresse:
 
Oslostudentenes hjemmebryggerlaug
Studentersamfundet Chateau Neuf
Slemdalsveien 7
0369 Oslo

Send flaskene i god tid, det er deltakers ansvar at flaskene er Norbrygg i hende innen fristen! Kun flasker sendt til denne adressen vil bli bedømt.

Eventuelt kan flaskene leveres inn personlig til formann Lars Bjørnstad innen samme frist. Dette må avtales på forhånd, ta kontakt.

Flaskene MÅ være merket med selvvalgt kode, klasse og underklasse iht. påmeldingskjemaet og være ledsaget av et korrekt utfylt skjema. Det skal leveres inn 4 stk flasker à 0,33/0,5 liter per påmeldte flaskebrygg. Eksempel på korrekt merking av flaskene. I tillegg til de ovennevnte 4 flasker, må bryggeren ta vare på 3 flasker av samme brygg som sendes inn etterpå dersom ølet går videre til Skandinavisk Mesterskap, se under.

VIKTIG: Flaskene må ikke være merket med noen slags andre etiketter, heller ikke bryggerietiketter! Flasker som ikke er merket slik eksempelet viser, må regne med å bli diskvalifisert og dermed ikke bedømt!

Hvis du har valgt "X. Annen" som underklasse fordi du ikke finner en passende underklasse for ditt øl på vår liste, skal du IKKE skrive "X. Annen" på flasken. Du skal imidlertid skrive "X. (din underklasse)" på flasken. Grunnen til dette er at informasjonen som oppgis på flasken (kode, klasse, underklasse) er til informasjon for dommerne.  Dommerne får ikke vite annet om ølet enn det som står oppgitt på flasken, så det er derfor svært viktig at ølets klasse og underklasse står korrekt oppført på flasken slik at dommerne vet hva slags øltype ølet utgir seg for å være.

Publikumsfavoritt

I tillegg til den vanlige flaskeøl-konkurransen kan man stille i  "publikumsfavoritt" (PF), her koster det ingenting å delta, men du må levere minimum 18  liter øl (dvs. en full stor Cornelius-keg eller tilsvarende volum). I denne klassen er det ikke noen underklasser, poenget er rett og slett å brygge et best mulig øl som publikum vil like, uansett øltype. De som møter opp på Chateau Neuf skal  kåre "publikumsfavoritt", så her er det mulighet til å få mye heder og ære for de som deltar. Husk at et vellykket arrangement med mye godt øl til publikum avhenger at flest mulig stiller opp i klassen "publikumsfavoritt", så vi oppfordrer alle som har mulighet til å delta i denne klassen!

Publikumsfavoritt skal som vanlig serveres av den repektive brygger (evt. en venn e.l.) fra sin egen lille "stand". Arrangørene stiller med nødvendige bord mv., samt CO2 for de som ikke har anledning til å medbringe dette. Vi henstiller til at bryggerene kopierer oppskriften for utdeling, og man kan gjerne ha med andre effekter for å promotere sitt øl.

Kegger til publikums favoritt skal normalt medbringes konkurransedagen. Møt i god tid! Dersom det er av interesse å levere kegger tidligere, ta kontakt.

De som stiller med øl til publikumsfavoritt slipper som vanlig gratis inn på arrangementet. Som ifjor får man ta med én venn/følge gratis per innleverte PF-øl. Det vil også bli ganske fine premier i denne kategorien i år. Hovedpremien blir et lekkert dobbelt tappetårn – Kilder 2T fra Petit Agentur, med verdi kr 3950,- (se bilde).

Videre deler vi ut to Corneliusfat: Vår sponsor Petit Agentur vil medbringe to fat med øl på….etter at ølet er drukket opp, vil fatene samt litt utstyr tilfalle annen- og tredjeplassen i publikumsklassen. For øvrig er det premier til alle deltagere i denne klassen.

Nytt av året er at det ikke er noen begrensning på hvor mange PF-øl man kan stille med per brygger. Håper disse tingene fører til god deltakelse! 

Etikettkonkurranse

Som ifjor vil det avholdes en etikettkonkurranse. Her er det om å gjøre å lage den fineste øletiketten, og vi håper kreativiteten vil blomstre! Man har anledning til å stille i etikettkonkurransen med opptil én etikett per øl som man deltar i konkurransen med (flaskeklasser eller publikums favoritt). Det er ikke anledning til å delta med etiketter som ikke hører til øl som deltar i konkurransen. Etiketten skal være utformet av bryggeren selv, eller noen som står bryggeren nær (med begges samtykke). Rene kopier av bryggerietiketter godtas ikke. Deltakeren må selv printe ut etiketten(e) og legge den/dem i en egen konvolutt som sendes med flaskene/fatet. Konvolutten merkes med "Etikettkonkurranse" samt koden(e) på de øl som etiketten(e) tilhører. Det skal også krysses av for deltakelse i etikettkonkurransen på de respektive øls påmeldingsskjemaer. Etikettene skal være i naturlig størrelse. Det er fremmøtt publikum under NM som bedømmer etikettene, tilsvarende som for "publikums favoritt". Det må være minst 4 deltakende etiketter for at konkurransen skal gjennomføres. Det er ikke noen ekstra avgift for å delta i etikettkonkurransen. 

Inngangsavgift

Vi kommer til å kreve inngangsbillett som inkluderer smaking av "publikums favoritt"-brygg, i tillegg til dette kommer det til å bli servert litt ølrelatert mat.

Medlemmer av Norbrygg/Norøl/DNS:                 kr 100 per pers  (husk medlemskort)
Ikke-medlemmer:                                            kr 130
De som stiller i "publikums favoritt":                  fri entré + kan ta med én venn/følge gratis
 

Påmeldingsskjema

Vi henstiller til at flest mulig benytter seg av det elektroniske skjemaet. Skjemaet skal fylles ut og sendes inn via web, og samtidig printes ut og legges ved det innleverte flaskeølet.

Konkurranseregler: det er foretatt visse endringer i reglene i forhold til tidligere år, så alle deltakere oppfordres til å lese nøye gjennom reglene.

Skandinavisk Mesterskap

På initiativ av Dan Temple og det danske hjemmebryggernettverket Håndbryg arrangeres i år for første gang i verdenshistorien et skandinavisk mesterskap i hjemmebrygging (SKM). Deltakende land er Norge, Danmark og Sverige.

Skandinavisk Mesterskap (SKM) i hjemmebrygging blir i København søndag 16.mai, i forbindelse med den danske ølfestivalen som arrangeres 14.-16. mai. Dette er Nordens største ølfestival med bl.a. over 400 forskjellige typer øl, se www.ale.dk for nærmere informasjon. Det danske hjemmebryggernettverket www.haandbryg.dk arrangerer sitt danske mesterskap i begynnelsen av festivalen, og det er danskene som har tatt initiativet til SKM.

For å kunne delta i SKM dersom man er kvalifisert, må man altså ta vare på tre ekstra flasker av hvert brygg som beskrevet over og i reglene. Vi har også tanker om et felles reiseopplegg for Norbrygg-medlemmer som kan tenke seg å ta turen nedover.

Konkurransen foregår ved at de 3 beste bryggene (dvs. de 3 med høyest poengsum i finalen) fra de respektive lands nasjonale konkurranser går videre til SKM. NM avgjøres 6. mars, SM 3. april, og 15. mai avholdes DM under den danske ølfestivalen. SKM vil avholdes 16. mai, parallelt med den danske ølfestivalen i København fredag-søndag 14.-16. mai.
 
Regler:  Ingen spesielle regler finnes for å delta i SKM, foruten det som nevnes over. Bryggere som deltar med øl til de nasjonale konkurransene anmodes til å ta vare på tre ekstra flasker som skal sendes inn senere dersom ølet kvalifiserer seg til SKM. Dersom bryggeren ikke har tatt vare på ekstra flasker, vil det fjerde beste brygget gå videre til SKM, o.s.v. Finalejuryen i SKM vil bestå av en dommer fra hvert av de skandinaviske land samt en upartisk (internasjonal) dommer som i skrivende stund ikke er utpekt. Det er ingen hovedklasser i SKM, alle øl dømmes mot hverandre. Svenska hembryggareföreningen (SHBF)s øltypedefinisjoner vil gjelde som hoveddefinisjoner under SKM, med amerikanske BJCPs definisjoner som et komplement. I tilfelle nasjonale særarter (f.eks. norsk juleøl) går videre til SKM og disse ikke finnes i verken SHBFs eller BJCPs definisjoner, vil det aktuelle lands definisjon legges til grunn.

Evt. spørsmål kan rettes til Lars.

Skroll til toppen