Konkurranseregler

§ 1 NM i hjemmebrygging er en konkurranse som er åpen for alle norske hjemmebryggere, samt andre hjemmebryggere bosatt i Norge.

§ 2 Deltagende øl skal være hjemmebrygget. Med dette menes at det ikke, verken helt eller delvis, kan være fremstilt ved hjelp av utstyr for kommersiell brygging.

§ 3 En og samme brygger kan maksimalt delta med 2 øl pr. klasse i flaskekonkurransen (ingen begrensning i klassen "publikums favoritt"). Det kan maksimalt oppføres 2 bryggere pr. brygg (gjelder alle klasser). Kun privatpersoner kan føres opp som bryggere, ikke klubber, foreninger eller lignende.

§ 4 Bryggeren/bryggerne gir ved innlevering av påmeldingsskjemaet Norbrygg rett til fritt å publisere opplysningene som fremkommer på skjemaet. Resultatene av konkurransen vil bli offentliggjort med deltakernes navn og oppnådd plassering/poengsum.

§ 5 Innlevert øl med emballasje tilfaller Norbrygg.

§ 6 Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages. Det vil arrangeres en forbedømming slik at kun de 3 beste bryggene i hver klasse går videre til finalen 6. mars.

§ 7 Deltageravgiften er kr 50,- per brygg for medlemmer av Norbrygg, kr 100,- per brygg for ikke-medlemmer. Deltageravgiften  innbetales til konto 9041.22.11005: Norbrygg, c/o Ole Enger, og må være mottatt senest 28. februar 2004. I motsatt fall må man påregne at ølet ikke blir bedømt.

§ 8 Deltagende øl skal leveres i 4 -fire- stykk ølflasker à 0,33 – 0,50 liter, samt ledsages av et påmeldingsskjema som er lesbart. Flaskene må være Norbrygg i hende senest 28. februar 2004. Det er deltakers eget ansvar at ølet kommer frem i tide. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert dersom ølet kommer for sent frem og dette ikke er Norbryggs feil. I tillegg til de ovennevnte 4 flasker, må bryggeren ta vare på 3 flasker av samme brygg som sendes inn etterpå dersom ølet går videre til Skandinavisk Mesterskap, se § 12.

§ 9 Påmeldingsskjemaet skal også så langt det lar seg gjøre sendes inn elektronisk fra Norbryggs websider. Flaskene, som ikke skal ha bryggerietiketter, kjennetegn eller noe som kan identifisere bryggeren, merkes med en selvvalgt kode som består av 3 bokstaver og 3 tall, samt hvilken klasse og underklasse ølet konkurrerer i. [Eksempel]. Hvis ikke flaskene er merket iht. eksempelet, vil ikke ølet bli bedømt. Påmeldingsavgiften vil i så fall ikke bli refundert. Koden bør du notere ned for referanse. Koden skal ikke inneholde bryggerens initialer e.l. og det skal ikke brukes koder som man har brukt i tidligere konkurranser. Det leveres også en lukket konvolutt hvor alle koder er merket tydelig på utsiden. Deltakers  påmeldingsskjema(er) ligger i konvolutten. Merk at også øl som skal delta i klassen "publikumsfavoritt" skal meldes på med påmeldingsskjemaet. Dersom man skal delta med samme øl både i flaskekonkurransen og "publikumsfavoritt", kan man krysse av for dette på påmeldingsskjemaet til flaskeølet (ølene deltar da med samme kode). Påmeldingsskjema til "publikumsfavoritt" legges i egen konvolutt som leveres med keggen. For "publikumsfavoritt" er det ikke nødvendig å oppgi underklasse.

§ 10 Paragrafene § 5, § 6, § 7 og § 8 gjelder ikke for øl som deltar i klassen "publikumsfavoritt". I denne klassen er det publikum som bedømmer ølet.

§ 11 Etikettkonkurranse. Bryggeren har anledning til å stille i etikettkonkurransen med opptil én etikett per øl som han/hun deltar i konkurransen med (flaskeklasser eller publikumsfavoritt). Det er ikke anledning til å delta med etiketter som ikke hører til øl som deltar i konkurransen. Etiketten skal være utformet av bryggeren selv, eller noen som står bryggeren nær (med begges samtykke). Rene kopier av bryggerietiketter godtas ikke. Deltakeren må selv printe ut etiketten(e) og legge den/dem i en egen konvolutt som sendes med flaskene/fatet. Konvolutten merkes med "Etikettkonkurranse" samt koden(e) på de øl som etiketten(e) tilhører. Det skal også krysses av for deltakelse i etikettkonkurransen på de respektive øls påmeldingsskjemaer. Etikettene skal være i naturlig størrelse. Det er fremmøtt publikum under NM som bedømmer etikettene, tilsvarende som for "publikumsfavoritt". Det må være minst 4 deltakende etiketter for at konkurransen skal gjennomføres. Det er ikke noen ekstra avgift for å delta i etikettkonkurransen.

§ 12 Skandinavisk Mesterskap. Tre brygg vil gå videre fra NM til Skandinavisk Mesterskap (SKM) i København 16. mai. De 3 beste bryggene fra hvert land (dvs. de 3 med høyest poengsum i finalen) går videre til SKM, uansett klasse. Det er ingen hovedklasser i SKM, alle øl dømmes mot hverandre. For å kunne delta i SKM må bryggeren ettersende 3 ekstra flasker av samme brygg på forespørsel fra Norbrygg. Dersom bryggeren ikke har tatt vare på ekstra flasker, vil muligheten for å delta i SKM gå videre til nestemann på resultatlisten, etc. Det vil ikke være noen ekstra avgift for å delta i SKM.

Skroll til toppen