Forhåndsinformasjon

Her kommer endel info om det forestående NM:

NM i hjemmebrygging vil foregå på Bokcafeen på Chateau Neuf (2.etg) i Oslo (Majorstua),
lørdag 28. april klokken 14:00-18:00

Hver deltaker kan stille med max fire brygg, og det kan max være to stk i en klasse.

Vi har i år følgende fem klasser:

  • lys lager
  • mørk lager
  • lys ale
  • mørk ale
  • sterke spesialøl

I tillegg til klasseinndeling skal bryggerne spesifisere bryggene sine i underklasser (hvilken type øl).
Se nærmere retningslinjer for klasseinndelingen og definisjon av underklasser.

VIKTIG: Påse at du plasserer ølet ditt i riktig klasse/underklasse, feilplassering kan føre til diskvalifikasjon. Dette er spesielt viktig når det gjelder sterkøl. Alt sterkøl (dvs. OG over 1.065-70) skal plasseres i klasse 5. Sterke spesialøl!

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange brygg som stiller så må alle brygg være forhåndspåmeldt og betalt innen 18. april.

Det vil i år være en forbedømmelse av flaskeølet, slik at bare de beste i hver klasse går videre til finalen 28. april. Dette for å lette belastningen på dommerne og derved sikre en bedre bedømming.

Nytt av året er også at vi så langt det er mulig ønsker å få påmeldingene i elektronisk form via web (se skjema på slutten av siden).

Påmeldingsavgift

kr 50,- per flaskebrygg for medlemmer av Norbrygg
kr 100,- per flaskebrygg for ikke-medlemmer

Innbetales til konto 9041.22.11005:
Norbrygg
co /Thomas Berge
Wilhelm Wilhelmsens vei 87
1362 Hosle
 

Innlevering

Flasker med påmeldingsskjema kan sendes per post og må være mottatt innen ons. 18.4. til
 
    Rune Eriksen
    Andrenbakken 12b
    1392 Vettre,

eller kan leveres inn på samme adresse innen samme frist.

Flaskene MÅ være merket iht. påmeldingskjemaet og være ledsaget av et korrekt utfylt skjema.
Det skal leveres inn 4 stk flasker à 0,33/0,5 liter per påmeldte flaskebrygg.
Eksempel på korrekt merking av flaskene.
VIKTIG: Flaskene må ikke være merket med noen slags andre etiketter, heller ikke bryggerietiketter!

Publikumsfavoritt

I tillegg til den vanlige flaskeøl-konkurransen kan man stille i  "publikumsfavoritt", her koster det ingenting å delta, men du må levere minimum 18  liter øl (dvs. en full stor Cornelius-keg eller tilsvarende volum). De som møter opp på Chateau Neuf skal være med på å kåre  "folkets favoritt", så her er det mulighet til å få mye heder og ære for de som stiller opp.

Publikums favoritt skal også i år serveres av den repektive brygger fra sin egen lille "stand". Arrangørene stiller med nødvendige bord mv., samt CO2 for de som ikke har anledning til å medbringe dette. Vi henstiller til at bryggerene kopierer oppskriften for utdeling, og man kan gjerne ha med andre effekter for å promotere sitt øl.

Kegger til publikums favoritt kan gjerne leveres inn på Chateau Neuf (Bokcafeen, 2. etg)  fredag 27.4. mellom 18-20 for å settes i kjølerommet, eller medbringes konkurransedagen. Møt isåfall i god tid.

Inngangsavgift

Vi kommer til å kreve inngangsbillett som inkluderer smaking av "publikumsfavoritt"-brygg, i tillegg til dette kommer det til å bli servert litt ølrelatert mat.

Medlemmer av Norbrygg/Norøl/DNS:                 kr 100 per pers  (husk medlemskort)
Ikke-medlemmer:                                            kr 130
De som stiller i "publikumsfavoritt":                   fri entré

Påmeldingsskjema i elekronisk format.
Vi henstiller til at flest mulig benytter seg av det elektoniske skjemaet. Skjemaet skal fylles ut og sendes inn via web, og samtidig printes ut og legges ved det innleverte flaskeølet. 
 

Evt. spørsmål kan rettes til Richard

Skroll til toppen