Konkurranseregler

§ 1 NM i hjemmebrygging er en konkurranse som er åpen for alle norske hjemmebryggere, samt andre hjemmebryggere bosatt i Norge.

§ 2 Deltagende øl skal være hjemmebrygget. Med dette menes at det ikke, verken helt eller delvis, kan være fremstilt ved hjelp av utstyr for kommersiell brygging.

§ 3 En og samme brygger kan maksimalt delta med 2 øl pr. klasse, og maksimalt 4 øl totalt i flaskeklassene. Det kan maksimalt oppføres 2 bryggere pr. brygg.

§ 4 Bryggeren/bryggerne gir ved innlevering av påmeldingsskjemaet Norbrygg rett til fritt å publisere opplysningene som fremkommer på skjemaet.

§ 5 Innlevert øl med emballasje tilfaller Norbrygg.

§ 6 Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages. Det vil arrangeres en forbedømming slik at kun de beste bryggene i hver klasse går videre til finalen 28. april.

§ 7 Deltageravgiften er kr 50,- per brygg for medlemmer av Norbrygg, kr 100,- per brygg for ikke-medlemmer.. Deltageravgiften  innbetales til konto (—-.–.——): Norbrygg, c/o Thomas Berge
Wilhelm Wilhelmsens vei 87, 1362 Hosle  og må være mottatt senest 18. april 2001.

§ 8 Deltagende øl skal leveres i 4 -fire- stykk ølflasker à 0,33 – 0,50 liter, samt ledsages av et påmeldingsskjema som er lesbart. Flaskene må være Norbrygg i hende senest 18. april 2001.
Påmeldingsskjemaet skal også så langt det lar seg gjøre sendes inn elektronisk fra Norbryggs websider. Flaskene, som ikke skal ha bryggerietiketter, kjennetegn eller noe som kan identifisere bryggeren, merkes med en selvvalgt kode som består av 3 bokstaver og 3 tall (ingen initialer e.l.), samt hvilken klasse og underklasse ølet konkurrerer i. [Eksempel]. Det leveres også en lukket konvolutt hvor alle koder er merket tydelig på utsiden. Deltakers  påmeldingsskjema(er) ligger i konvolutten. Påmeldingsskjema til "publikums favoritt" legges i egen konvolutt som leveres med keggen.

Merknad: § 5, § 6 og § 7 gjelder ikke for øl som deltar i klassen "publikumsfavoritt".

Skroll til toppen