Innkalling til Generalforsamling 2001

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet. Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer.

Tidspunkt: Lørdag 28. april, kl. 12:30-13:30 i Bokcafeen, Chateau Neuf, Oslo.

Mange av dere har kanskje lurt på hva det ble til med generalforsamlingen, jfr. utlysning i siste nr. av Ølgjerd. Vi har jobbet med muligheten for å avholde generalforsamlingen over internett, men det ble ikke funnet noen tilfredsstillende teknisk løsning. Sett i lys av det ikke spesielt vellykkede forsøket med nett-GF for to år siden, besluttet styret å utsette GF slik at vi kunne avholde det samtidig med NM.

Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling.

2) Valg av ordstyrer og referent.

3) Årsmelding fra styret om 2000.

4) Arbeidsprogram for 2001.

5) Godkjennelse av regnskap for 2000.

6) Fastsettelse av kontingent.

7) Forslag til budsjett for 2001.

8) Vedtektsendringer.

9) Valg på styre.

10) Oppnevnelse av revisor.

 

Ad. pkt 9): Vi oppfordrer folk til å stille til verv i styret, vi trenger engasjerte folk som er villige til å ta i et tak! Folk som kan tenke seg å stille til valg oppfordres til å ta kontakt med en av oss i styret på forhånd.

Vi håper folk tar bryet med å stille opp litt før NM for å møte opp på generalforsamlingen.

 

Mvh

Styret v/ infosjef Lars Bjørnstad

Skroll til toppen