Årsberetning 2000

Styret i foreningen har bestått av Richard Tysland (formann), Lars Bjørnstad (infosjef), Rune Eriksen (ceremonimester) og Thomas Berge (kasserer). Varamedlemmer er Jens P. Maudal og Enno Swets.

Styret har vært samlet jevnlig både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man regelmessig kontakt over Internett.

Året 2000 var vårt tredje driftsår som forening med mange saker for styret å ta fatt på. Alle styremedlemmer jobber med foreningsarbeidet på sin fritid uten noen som helst økonomisk kompensasjon fra foreningskassen.

Lars Bjørnstad har vært til uvurderlig nytte med sine kunnskaper og enorme innsats med å vedlikeholde Norbryggs websider som er vår felles informasjonskilde og ansikt utad, i tillegg har han også vært primus motor for vår mailingliste som er vårt viktigste verktøy for klubbens fremtidige vitalitet. Etter hvert som medlemsmassen øker, øker også aktiviteten på mailinglista som nå opereres gjennom Yahoo.

Selv om aktiviteten på lista til tider kan være litt sparsom øker antall registrerte deltagere som nå teller 135. Som de fleste sikkert har fått med seg har Norbrygg kjøpt domenenavnet norbrygg.com som skulle være greit å huske.

Hjemmesidene til Norbrygg er i stadig endring og vekst, nytt av året er at det bygges opp et oppskriftskartotek hvor vinneroppskriftene fra våre konkurranser blir lagt inn til god nytte for både nybegynnere og viderekommende.

Vår kontakt og samarbeid med Norøl utvikler seg på naturlig måte. Samarbeidet med medlemsregister og kontingentinnkreving ser nå ut til å fungere bra etter det første innkjøringsåret. Vi mener dette er en svært god ordning for vår forening, som vi bør fortsette med.

Foreningen arrangerte sitt tredje NM i april 00. Antall deltagende øl var litt mindre enn året før, men derimot antall fremmøtte publikum hadde en kraftig økning. Denne økningen skyldes antakeligvis 2 ting:

  1. at arrangementet denne gangen ble lagt til større og bedre lokaliteter i "Bokcafeen i Chateu Neuf"
  2. det andre var at vi denne gangen la opp til at bryggerne selv skulle få lov å servere sine publikumsfavoritter selv.

Dette viste seg å bli godt mottatt blant både publikum og bryggere, hele 13 øl stilte i denne klassen.

Foreningens andre årlige konkurranse "Juleølkonkurransen" ble dessverre ikke avholdt med publikum tilstede, dette vil vi naturligvis forsøke å rette på ved neste anledning.

Foreningens økonomi er pr. i dag veldig bra. Styret har gjort sitt beste for å gi foreningen en liten startkapital med inntekter fra div. arrangementer, kurs og råvaresalg. Fellesbestillingen av malt og humle var populær blant medlemmene som benyttet seg av tilbudet. Til sammen over 3 tonn malt og 30 kg humle ble kjøpt inn og distribuert videre til medlemmene. Vi foretok også et fellesinnkjøp av Corneliusfat og reservedeler som gav oss en kjærkommen inntektskilde.

Disse tiltakene har hjulpet godt på foreningens økonomi. Vi har nå opparbeidet oss en liten kapital som kan benyttes til andre og liknende tiltak slik at vi ikke alltid må kreve forhåndsbetaling hver gang vi skal kjøpe inn ting.

Medlemmer

For 3 år siden var vi en liten gjeng entusiaster med stor tro på behovet for en nasjonal forening for hjemmebryggere, ved årsskiftet 98/99 var vi 52 sjeler. Pr. i dag har foreningen passert 200 medlemmer og vokser fremdeles, det går absolutt den rette veien.

Skroll til toppen