Arbeidsprogram for 2001

Styret har flere planer for fremtidige aktiviteter som vi prøver å få gjennomført i 2001.

Her kan blant annet nevnes:

  • Kurs i ølbrygging: Dette er noe som har vært etterspurt. Vi vil forsøke å få til et opplegg for kurs som både kan avholdes i Oslo-området, og rundt om i andre deler av landet med hjelp av medlemmer i disse områdene.
  • Lokallag: Dannelsen av lokallag har i en tid vært foreslått for å få igang aktiviteter også i andre deler av landet enn Østlandet. Her vil vi begynne forsiktig med å få etablert en oversikt over allerede eksisterende lokallag på forskjellige steder i landet, som skal legges ut på Norbryggs websider. I tillegg på sikt utarbeide materiell som kan bidra til å starte opp lokalforeninger.
  • Dommerkurs: Dette har vi hatt på programmet også i tidligere år, men det har blitt lite konkret ut av det. Vi innser behovet for faglig kyndige dommere ettersom omfanget på NM vokser, og prøver å få til et samarbeid med den svenske foreningen som allerede har et opplegg på dette, evt. også se på praksisen i USA. Samarbeid med Norøl om dette er også aktuelt. 

Dette er noen av våre vyer, dere må gjerne komme med synspunkter og forslag. Det er imidlertid viktig at vi ikke blir for ambisiøse, som det har vært en tendens til i tidligere år. Vi må begynne i det små, Norbrygg er fremdeles en liten forening.

De viktigste aktivitetene blir naturligvis fortsatt å arrangere NM og Juleølkonkurransen (her må vi gjøre en bedre innsats enn i fjor) og vi vil også fortsette med salg av malt og humle, og fat dersom interessen er til stede.

Det har også vært interesse for medlemseffekter som T-skjorter, dette vil vi se nærmere på. Herunder å få laget foreningens logo mer profesjonell i utførelse (samme design).

Ellers vil vi fortsette, og om mulig utvikle, det gode samarbeidet med Norøl, her vil vi oppfordre til å ta i bruk aktiviteter som Norøl tilbyr. Turen til Great British Beer Festival i første uken av august er et eksempel, det kunne vært moro å få med noen hjemmebryggere på en slik sosial utflukt. Samarbeidet med Oslostudentenes Hjemmebryggerlaug (OHL) har også fungert veldig bra ved arrangement av NM, vi har her fått tilgang på et veldig bra lokale. Dette samarbeidet kan vi tenke oss å utvikle videre mht. våre andre arrangementer.

Vi vil også fortsette arbeidet med å effektivisere og forbedre styrets daglige drift av foreningen (jfr. forslag til vedtektsendringer.) Til slutt oppfordrer vi medlemmene til å engasjere seg og bidra til foreningen på en eller annen måte; man behøver ikke være med i styret for å ta i et tak!

 

Styret i Norbrygg 2000

Skroll til toppen