Regnskap 2000

REGNSKAP NORBRYGG 2000
———————-

RESULTATREGNSKAP

 

Inntekter:
        Medlemskontingenter                                             kr.        5.950,00
        Salg av fat og deler                                            kr.       77.999,00
        Salg av malt og humle                                           kr.       37.645,00
        Renter                                                          kr.          458,00
        Andre inntekter                                                 kr.        8.489,64
        ———————————————————————————–
        Sum                                                             kr.      130.541,84

Kostnader:
        Innkjøpt fat og deler                                           kr.       66.809,50
        Innkjøp malt og humle                                           kr.       31.507,00
        Rekvisita og porto                                              kr.          811,00
        Bankgebyr                                                       kr.           54,50
        Andre kostnader                                                 kr.        5.261,44
        ———————————————————————————–
        Sum                                                             kr.      104.443,44
——————————————————————————————-
RESULTAT FOR 2000                                                       kr.       26.098,40
——————————————————————————————-

 

 

BALANSE

 

Eiendelene utgjøres i sin helhet av bankinnskudd (9041.22.01956 og  9041.22.11005).
Gjeld/EK ugjøres i sin helhet av egenkapital.

Inngående saldo/eiendeler/EK   pr. 31.12.1999                   kr.        3.139,80

Årets overskudd                                                 kr.       26.098,80
———————————————————————————–
Utgående saldo/eiendeler/EK    pr. 31.12.2000                   kr.       29.238,60 
———————————————————————————–

Skroll til toppen