Budsjett 2001

BUDSJETT NORBRYGG 2001
----------------------


RESULTATREGNSKAPInntekter:
Medlemskontingenter kr. 6.200
Salgsinntekter (malt/humle/Corneliusdeler e.a.) kr. 45.000
Renter kr. 500
Andre inntekter kr. 5.000
--------------------------------------------------------------------------------
Sum kr. 56.700

Kostnader:
Innkjøp salgsartikler (malt/humle e.a.) kr. 37.000
Rekvisita og porto kr. 1.000
Bankgebyr kr. 100
Andre kostnader kr. 5.000
--------------------------------------------------------------------------------
Sum kr. 43.100
----------------------------------------------------------------------------------------
RESULTAT FOR 2001 kr. 13.600
----------------------------------------------------------------------------------------BALANSEEiendelene utgjøres i sin helhet av bankinnskudd (9041.22.01956 og 9041.22.11005).
Gjeld/EK ugjøres i sin helhet av egenkapital.

Inngående saldo/eiendeler/EK pr. 31.12.2000 kr. 29.238,60

Budsjettert overskudd kr. 13.600,00
-------------------------------------------------------------------------------------
Budsjettert utgående saldo/eiendeler/EK pr. 31.12.2000 kr. 42.838,60
-------------------------------------------------------------------------------------
Skroll til toppen