Forslag til vedtektsendring 2002

Norbryggs styres forslag til vedtektsendringer før Generalforsamling 2002: Det som er foreslått tillagt er uthevet.

Det som er foreslått strøket er gjennomstrøket.

§ 4. Sentralstyret

Sentralstyret består av følgende personer som velges på generalforsamlingen ved alminnelig flertall. Styremedlemmene velges for ett kalenderår av gangen.

 

  • Oldermann/formann
  • Informasjonssjef    Informasjonsansvarlig
  • Ceremonimester     Arrangementsansvarlig
  • Kasserer
  • Sekretær

§ 7. Sentralstyrmedlemmenes oppgaver

  • Oldermann/formann:     Ansvarlig for opprettholdelse av kontakt og informasjon til media, og administrere og koordinere sentralstyremedlemmenes arbeid. Administrere styremøtene, herunder sette opp saksliste foran hvert styremøte. Ansvarlig for å skrive årsmelding og forslag til arbeidsprogram foran generalforsamlingen.
  • Informasjonssjef Informasjonsansvarlig:     Ansvarlig for klubbens websider og sørge for jevnlig oppdatering av denne. Ansvarlig for rekruttering og PR samt utarbeidelse av materiell for dette formål. I tillegg sørge for innlevering av artikler og informasjon til klubbens tidsskrift og mailingliste.

 

Skroll til toppen