Budsjett 2002

RESULTATREGNSKAP

Inntekter:

            Medlemskontingenter                                                              kr.        6.500

            Arrangementer                                                                        kr.      10.000

            Andre inntekter                                                                       kr.        1.000            Sum                                                                                       kr.       17.500 

Kostnader:

            Kostnader ved arrangementer                                                 kr.         8.000

            Rekvisita og porto                                                                  kr.         6.000

            Andre kostnader                                                                    kr.         2.000

            Sum                                                                                     kr.       16.000

RESULTAT FOR 2002                                                                          kr.         1.500

 

 

BALANSE

 

Eiendelene utgjøres i sin helhet av bankinnskudd (9041.22.01956 og  9041.22.11005).

Gjeld/EK ugjøres i sin helhet av egenkapital.

 Inngående saldo/eiendeler/EK              pr. 31.12.2001                          kr.       25.034,95
Budsjettert overskudd                                                                         kr.         1.500,00
Budsjettert utgående saldo/eiendeler/EK           pr. 31.12.2000               kr.       26.534,95

Skroll til toppen