Regnskap 2001

RESULTATREGNSKAP

Inntekter:

            Medlemskontingenter                                                              kr.        6.300,00

            Deltageravgift (NM og juleølkonkurransen)                                 kr.        3.850,00

            Ale-experiment                                                                       kr.        2.040,00

            Renter                                                                                   kr.            48,00

            Andre inntekter                                                                      kr.           620,00            Sum                                                                                                 kr.       12.858,00 

Kostnader:

            Konkurranser                                                                           kr.       1.728,00

            Ale-experiment                                                                       kr.        3.860,50

            Rekvisita og porto                                                                   kr.        5.204,33

            Bankgebyr                                                                              kr.            25,00

            Andre kostnader                                                                     kr.        1.843,62

            Sum                                                                                     kr.       12.661,45

RESULTAT FOR 2001                                                                          kr.            196,55

 

 

 

BALANSE

Eiendeler

Bankinnskudd (9041.22.01956 og  9041.22.11005)                          kr.        25.034,95

Fordring Norøl, ikke-overført medlemskontingent                             kr.          4.400,00                                                                                    kr         29.434,95

Gjeld/egenkapital

Egenkapital                                                                                kr.        29.434,95                                                                                     kr.        29.434,95

Skroll til toppen