Arbeidsprogram for 2002

I tiden før generalforsamlingen kom det et par fruktbare innspill til ting som foreningen bør ta fatt på i inneværende år. De mest fremtredende var:

  • Samarbeid med ”tradisjonelle hjemmebryggere”. Det ble hevdet at Norbrygg som forening har neglisjert de hjemmebryggerne som fremdeles brygger på gammelt vis slik det har foregått i århundrer, og det er langt på vei riktig. Norbrygg ble i sin tid startet delvis for å danne en motvekt mot tradisjonell hjemmebrygging og for å fremme ”moderne hjemmebrygging”, men vi innser nå at tiden er moden for å prøve å kombinere det beste fra to verdener. Vi vil i  tiden som kommer utrede muligheter for samarbeid med tradisjonelle hjemmebryggere; her har det blant annet vært nevnt muligheten for å opprette en egen klasse for slikt øl i NM, samt å besøke en hjemmebryggerfestival på Vestlandet for å utveklse erfaringer.
  • Bedre informasjon til nybegynnere/maltekstraktbryggere. Norbrygg har også blitt litt kritisert for et for ensidig fokus på maltbrygging, og det er noe vi nå tar til etterretning. Det er helt klart et udekket behov for en mykere tilnærming til hobbyen, både på websidene og i medlemspakken. Vi vil derfor starte arbeidet med å tilrettelegge materiell om hvordan potensielle hjemmebryggere kan komme i gang med ekstraktbrygging på en enkel måte, med enkle midler.
  • Mer aktiv rekruttering. I samband med  punktet over ser vi det også som en oppgave å forsøke å gjøre Norbrygg og hjemmebryggingens gleder mer kjent, og mer aktivt prøve å verve folk til hobbyen og foreningen.

Videre vil vi fortsette arbeidet med allerede eksisterende satsningsområder, slik som inspirasjon og hjelp til dannelsen av lokallag. Materiell og opplegg til kurs i hjemmebrygging, som det er meningen at lokallag og andre engasjerte medlemmer skal kunne bruke,  vil også bli videreutviklet og gjort til et mer offisielt tilbud. Vi vil også fortsette arbeidet med å bygge opp og kurse et dommerpanel til våre konkurranser. En side om øldømming som er under arbeid er kommet til på hjemmesidene, og et opplegg for et smaksseminar om bismaker i øl er under utarbeidelse.

Dette er noen av våre vyer, dere må bare fortsette å komme med synspunkter og forslag. Som tidligere påpekt er det imidlertid viktig at vi ikke blir for ambisiøse, som det har vært en tendens til i tidligere år. Vi må begynne i det små, Norbrygg er fremdeles en liten forening.

De viktigste aktivitetene blir naturligvis fortsatt å arrangere NM og Juleølkonkurransen, og vil vil også se om vi kan følge opp med noen aktiviteter slik som pale ale-eksperimentet fra i fjor. Det har også vært interesse for medlemseffekter som T-skjorter, dette kom litt i bakleksa i fjor, men det jobbes nå med saken.

Ellers vil vi fortsette, og om mulig utvikle, det gode samarbeidet med Norøl. Noe som kan være aktuelt er å få til et samarbeid med Norøls mange lokallag. Vi vil også oppfordre medlemmene til å sende inn stoff om øl og brygging til medlemsbladet Ølgjerd. Samarbeidet med Oslostudentenes Hjemmebryggerlaug (OHL) har også fungert bra ved våre arrangementer. Dette samarbeidet kan vi tenke oss å utvikle videre. Styret vil også følge nærmere aktiviteten i våre søsterforeninger i Sverige og USA for å se om vi kan hente noen ideer der.

Til slutt oppfordrer vi medlemmene til å engasjere seg og bidra til foreningen på en eller annen måte; man behøver ikke være med i styret for å ta i et tak!

Styret i Norbrygg 2001

Skroll til toppen