Årsberetning 2001

Styret i foreningen har bestått av Lars Bjørnstad (formann), Knut Hagen (infosjef), Rune Eriksen (ceremonimester), Thomas Berge (kasserer) og Jens P. Maudal (sekretær).

Styret har vært samlet jevnlig både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man regelmessig kontakt over Internett. Det ble ved forrige generalforsamling vedtatt en rekke vedtektsendringer med formål å effektivisere styrearbeidet; dette har til en stor grad lyktes bra.

Året 2001 var vårt fjerde driftsår som forening med mange saker for styret å ta fatt på. Alle styremedlemmer jobber med foreningsarbeidet på sin fritid uten noen som helst økonomisk kompensasjon fra foreningskassen, ei heller reiseutgifter.

Norbryggs websider www.norbrygg.com er fortsatt vår felles informasjonskilde og ansikt utad, i tillegg til vår mailingliste som  er vårt viktigste verktøy for klubbens fremtidige vitalitet. Etter hvert som medlemsmassen øker, øker også aktiviteten på mailinglista, som nå opereres gjennom Yahoo. Selv om aktiviteten på lista til tider kan være litt sparsom øker antall registrerte deltagere, som nå teller rundt 150. Hjemmesidene er i stadig endring og vekst, selv om det kanskje snart kan være på tide med en liten ansiktsløftning.

Vår kontakt og samarbeid med Norøl har stabilisert seg bra. Samarbeidet med medlemsregister og kontingentinnkreving ser nå ut til å fungere godt, selv om det var noe problemer med sen overføring av medlemskontingentene. Det har også vært noen tilbakemeldinger på at det tar svært lang tid fra tidspunktet for innmelding til man får tilbakemelding. Vi mener likevel samarbeidet med Norøl alt i alt er en god ordning for vår forening, som vi bør fortsette med.

Foreningen arrangerte sitt fjerde NM i april 2001. Antall deltagende øl i flaskeklassene har ligget stabilt på rundt 40 de siste årene. Publikumstilstrømningen var også god, og 12 deltakende øl i klassen ”Publikums favoitt” ble bedømt av de fremmøtte. Lokalene i Bokcafeen, Chateau Neuf og konseptet med at bryggerne selv serverte PF-ølet fungerte like bra som i fjor, og er etter hvert blitt standard opplegg.

Foreningens andre årlige konkurranse, Juleølkonkurransen, ble denne gangen avholdt samme dag som Norøls juleøltest, umiddelbart før denne. Dette gjorde at vi fikk utsatt innleveringsfristen mest mulig, men tidspunktet tidlig på kvelden/ettermiddagen gjorde sitt til et svært dårlig oppmøte. Hjemmebrygget som gikk videre til Norøls test utmerket seg dessverre ikke denne gangen, dette må vi prøve å gjøre noe med neste gang!

Foreningens økonomi er pr. i dag bra. Styret har i de tidligere år gjort sitt beste for å gi foreningen en liten startkapital med inntekter fra div. arrangementer, kurs og råvaresalg. I 2001 ble det imidlertid besluttet å gå bort fra fellesinnkjøpene av ingredienser og ølfat, dette av hovedsakelig to grunner. For det første er disse varene nå blitt lettere tilgjengelig i forretning i Norge, og for det andre ville vi at slike tiltak ikke bare skulle komme medlemmer i Oslo-området til gode. Av den grunn har styret fått til en rabattavtale med leverandøren Petit Agentur i Bergen, hvor medlemmene får 5% rabatt. I tillegg får man spesialpriser på malt og frakt ved bestilling i større kvanta, slik at lokallag kan gå sammen om fellesbestillinger. Det er også oppnådd en rabattavtale på 10% for medlemmene hos Korketrekker’n i Oslo.

Bortfall av inntekter grunnet opphør av fellesinnkjøp har vært relativt lavt, da slike tiltak har hatt svært små overskudd. Regnskapet viser et underskudd for 2001, dette skyldes sen overføring av kontingenter fra Norøl. Med kontingentene medregnet ble det et lite overskudd.

Lokallag er nevnt over, her er det opprettet en oversikt over allerede eksisterende lokallag rundt om i landet, og et par nye lokallag ble også dannet i løpet av året. Dette virker å ha vært positivt for engasjement og aktivitet rundt omkring, og det er vårt mål at lokallagene skal fungere som samlingspunkt for sosiale treff, fellesbestillinger, kursvirksomhet og rekruttering i lokalmiljøene. Det er hittil registrert 6 lokallag på websidene, og oversikten vi også etter hvert publiseres i Ølgjerd.

Medlemstallet stiger fremdeles,  ved årsskiftet 98/99 var vi 52 sjeler, i løpet av 2000 passerte vi 200, og i dag har foreningen 229 medlemmer og vokser fremdeles, om enn ikke like raskt som de siste årene.

I begynnelsen av 2001 kunne foreningen tilby den første boken på norsk om hjemmebrygging til spesialpris for medlemmene, og etter salget å dømme har dette vært et etterlengtet tilbud.

På tampen av året var pale ale-eksperimentet et populært tiltak, der medlemmene ble invitert til å brygge et øl med nøyaktig samme ingredienser og oppskrift. Formålet var å se hvor mye andre forhold som utstyr, vann og fremgangsmåte påvirket resulatatet. 17 bryggere deltok, og produktene ble sammenliknet og bedømt av et dommerpanel. Ingrediensene var delvis sponset av Norbrygg og Petit Agentur AS. Eksperimentet ga en del interessante resultater, og hovedkonklusjonen ble at resultatet var til dels svært forskjellig selv om ingrediensene var de samme.

Skroll til toppen