Innkalling til Generalforsamling 2002

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet. Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer.

Tidspunkt: Lørdag 20. april, kl. 12:30-13:30 i Lillesalen (2. etg.), Chateau Neuf, Oslo.
 

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding fra styret om 2001
 4. Arbeidsprogram for 2002
 5. Godkjennelse av regnskap for 2001
 6. Fastsettelse av kontingent
 7. Forslag til budsjett for 2002
 8. Vedtektsendringer
 9. Valg på styre
 10. Oppnevnelse av revisor
   

Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 10. april.
 
Vi håper folk tar bryet med å stille opp litt før NM for å møte opp på generalforsamlingen!

 

Mvh

Styret v/ formann Lars Bjørnstad

Skroll til toppen