Informasjon fra styret i Norbrygg

I forbindelse med at flere i styret får endret livssituasjon neste år, og dermed ikke lenger vil være aktuelle for styreverv, ønsker styret å starte forberedelse til året 2007 allerede nå.

Vi ber derfor interessenter til verv om å melde sin interesse, så kan vi i felleskap diskutere oss frem til aktuelle verv.

Dette er en unik mulighet til å være med å forme norsk hjemmebryggerforening for fremtiden. Foreningen har hatt god medlemsvekst siden oppstart og har nå over 400 medlemmer. Styret er ansvarlige for den daglige driften, samt arrangementer som Juleølkonkurransen og NM i hjemmebrygging. Ved å sitte i styret har man mulighet til å påvirke foreningens profil videre, og være med på å utvikle arrangementer og aktiviteter som kommer medlemmene til gode i årene fremover.

Vi håper at flere vil melde sin interesse til verv i Norges hyggeligste styre!

Med vennlig hilsen

Styret i Norbrygg

Skroll til toppen