Innkalling til Generalforsamling 2004

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet. Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer.

Tidspunkt: Lørdag 6. mars 2004, kl. 17:00-18:00 i Lillesalen (2.etg.), Chateau Neuf, Oslo.
 

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling. 
 2. Valg av ordstyrer og referent. 
 3. Årsmelding fra styret om 2003. 
 4. Arbeidsprogram for 2004. 
 5. Godkjennelse av regnskap for 2003. 
 6. Fastsettelse av kontingent. 
 7. Forslag til budsjett for 2004. 
 8. Vedtektsendringer. 
 9. Valg på styre. 
 10. Oppnevnelse av revisor. 
   

Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 28. februar. Dette inkluderer kandidater til styreverv.
 
Vi håper folk tar bryet med å stille opp litt før NM for å møte opp på generalforsamlingen!

 

Mvh

Styret v/ formann Lars Bjørnstad

Skroll til toppen