Årsberetning 2003

Styret i foreningen har bestått av Lars Bjørnstad (formann), Knut Hagen (sekretær), Espen Haavardsholm (arrangementsansvarlig), Ole Enger (kasserer) og Svein Olav Mytting (informasjonsansvarlig). Styret har vært samlet både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man hovedsakelig regelmessig kontakt over Internett. Året 2003 var vårt sjette driftsår som forening, og vi begynner å komme inn i et fast arbeidsmønster.

Norbryggs websider www.norbrygg.com er fortsatt vår felles informasjonskilde og ansikt utad, i tillegg til vår mailingliste som  er vårt viktigste verktøy for klubbens fremtidige vitalitet. Etter hvert som medlemsmassen øker, øker også aktiviteten på mailinglista, som har vært bra hele året gjennom. Antall abonnenter teller nå 194. Hjemmesidene bygges stadig utover med mer stoff og informasjon.

Vår kontakt og samarbeid med Norøl har stabilisert seg bra. Norbryggs medlemmer utgjør idag ca en fjerdedel av Norøls samlede medlemsmasse. Samarbeidet med medlemsregister og kontingentinnkreving ser nå ut til å fungere godt, og overføring av medlemskontingentene fungerer nå bra. Vi mener samarbeidet med Norøl er en god ordning for vår forening, som vi bør fortsette med og utvikle videre, jfr. arbeidsprogrammet for 2004. Det har likevel vært endel klager fra folk som har meldt seg inn på at det tar lang tid før de får giro i posten og medlemspakke i posten etter at giro er betalt. Det er fastslått at dette skyldes intern postgang og saksbehandling i Norøl og mellom Norøl og Norbrygg som det ikke er teknisk mulig å gjøre raskere. Som følge av dette begynte vi på tampen av 2003 å sende ut medlemspakke og -kort samt giro med en gang innmeldingen fra web er mottatt. Dette burde eliminere problemet, så da er det bare å stole på at de kommende medlemmene husker å betale giroen.

Foreningen arrangerte sitt sjette NM i mars 2003. Med 63 deltagende øl i flaskekonkurransen var dette ny rekord, mot 50 året før. Publikumstilstrømningen var også omtrent som tidligere år, og med 16 deltakende øl i klassen ”Publikums favoritt” var dette også rekord. Årets nyhet, etikettkonkurransen, fikk en grei start med 8 bidrag. Nytt av året var også Petit Agentur som sponsor, noe som førte til fine premier samt et lite foredrag. Vi tror dette var til nytte for begge parter, og satser på å utvide samarbeidet i 2004. Arrangementet gikk også på en mer publikumsvennlig tid av døgnet (kvelden), samt i større lokaler (Klubbscenen, Chateau Neuf). Dette gjorde at det var mer publikum til stede enn noen sinne, og NM 2003 må betegnes som det klart beste hittil.

Foreningens andre årlige konkurranse, Juleølkonkurransen, ble i år som i fjor avholdt uten publikum en uke før Norøls juleølfestival. I år hadde vi imidlertid hele 16 deltakende brygg (mot bare 5 ifjor), så det var vi fornøyd med. Vinneren gikk som vanlig videre til Norøls festival, og her utførte Tore Bjørgo og Arild Gjerdseth bragden å vinne over alle de norske bryggerienes juleøl, med god margin!  De gjentok dermed Leif Gundersens kunststykke fra 1998, fem år tidligere. Under festivalen ble det skjenket ut rundt 500 smaksprøver på hjemmebrygget juleøl fra fat og flasker til publikum, noe som var svært populært, og det hjemmebryggede juleølet oppnådde en svært god tredjeplass i publikumsavstemmingen.

Foreningens økonomi er pr. i dag tilfredsstillende. Styret har i de tidligere år gjort sitt beste for å gi foreningen en liten startkapital med inntekter fra div. arrangementer, kurs og råvaresalg. I de senere år har vi imidlertid gått bort fra slike fellesinnkjøp og heller satset på rabattavtaler med ledende leverandører. Av den grunn har vi heller ikke noen store inntektsposter på regnskapet, og medlemskontingentene utgjør våre største inntekter. Disse øket i 2003, i hovedsak som følge av at kontingenten ble økt med 40 kr. Den klart største utgiftsposten var i 2003 innkjøp av T-skjorter med foreningens logo. Til tross for at det var stor interesse for disse på forhånd, har ikke salget vært spesielt bra.

Lokallagene har ikke hatt noen stor økning siden opplegget ble opprettet to år tilbake, så her er det fremdeles mye å hente. Det er vårt mål at lokallagene skal fungere som samlingspunkt for sosiale treff, fellesbestillinger, kursvirksomhet og rekruttering i lokalmiljøene. Vi har sendt ut datafil med kurshefte til et par lokallag som har avholdt kurs.

Medlemstallet stiger fremdeles,  ved årsskiftet 98/99 var vi 52 sjeler, i løpet av 2000 passerte vi 200, og i dag har foreningen rundt 290 medlemmer og vokser fremdeles, om enn ikke like raskt som de siste årene. Det ble i 2003 utarbeidet en statistikk over innmeldinger som har kommet via websiden i tidsrommet sept 1998-jan 2003. Resultatene er publisert på websidene.

Som året før har vi lagt vekt på rekruttering og informasjon til nybegynnere, blant annet gjennom vervebrosjyren og bredere fokus på websidene. Dette synes vi har fungert bra, og vi har lagt merke til økt aktivitet i innmeldinger og på mailinglisten fra nybegynnere og ølsettbryggere som ønsker å lære mer. Samarbeid med ”tradisjonelle hjemmebryggere” sto også på arbeidsprogrammet, og klassedefinisjon for ”tradisjonelt norsk hjemmebrygg” ble utarbeidet, og det ble invitert til medlemskap i foreningen og deltakelse i NM. Vi har fått noen innmeldinger, men dessverre ingen deltakere i klassen under NM.

Et nytt bryggeeksperiment ble også gjennomført, denne gangen med maltekstrakt og tørrgjær. Ingrediensene var som sist gang delvis sponset av Petit Agentur AS og Norbrygg. 21 bryggere deltok fra starten og 18 stk sendte inn prøver. Informasjonen fra bedømmingen og detaljene fra loggskjemaene ble gransket nøyere denne gangen. Selv om resultatene viste at bryggene ble likere med maltekstrakt og tørrgjær enn mesking og flytende gjær, var det ikke mulig å finne noen tydelige faktorer i bryggemåte som påvirket kvaliteten på ølet.

Et annet tiltak vi lanserte i 2003, etter tips fra våre medlemmer, er en innsendingstjeneste for evaluering av øl. Her kan medlemmene sende inn en flaske eller to av et brygg, og få tilbakemelding fra en erfaren hjemmebrygger/ølsmaker. En håndfull bryggere har hittil benyttet seg av tjenesten, som selvfølgelig er gratis.

Samarbeid med de andre skandinaviske hjemmebryggerforeningene ble etablert og utvidet i løpet av året, og opplegg for Skandinavisk Mesterskap i hjemmebrygging ble utarbeidet i fellesskap med disse, jfr. arbeidsprogrammet for 2004.

Til slutt kan vi nevne at Norbrygg ble registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysund) i 2003, som "forening/lag/innretning".

Styret i Norbrygg 2003

Skroll til toppen