Arbeidsprogram for 2004

I det inneværende år vil vi fortsette den gode trenden fra i fjor med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/maltekstraktbryggere, maltbryggere samt ”tradisjonelle hjemmebryggere”. Aktiv rekruttering vil vi også fortsette å fokusere på, blant annet gjennom økt kontakt med forhandlere av ingredienser (informasjonskampanje, utdeling av flyers mv.). Vi ser det som en oppgave å forsøke å gjøre Norbrygg og hjemmebryggingens gleder mer kjent, og mer aktivt prøve å verve folk til hobbyen og foreningen. Vi vil også fortsette arbeidet med å øke servicen overfor våre medlemmer. Praksisen med å sende ut medlemspakker, -kort og giro umiddelbart etter mottakelse av innmelding er en del av dette, og vi håper at alle parter blir fornøyd med denne løsningen.

Videre vil vi fortsette arbeidet med etablerte satsningsområder, slik som inspirasjon og hjelp til dannelsen av lokallag. Materiell og opplegg til kurs i hjemmebrygging, som det er meningen at lokallag og andre engasjerte medlemmer skal kunne bruke,  vil også bli videreutviklet og gjort til et mer offisielt tilbud på våre websider. Vi vil også fortsette arbeidet med å bygge opp og kurse et dommerpanel til våre konkurranser. Etter mye frem og tilbake og lovnader fra den svenske hjemmebryggerforeningen (SHBF) om å komme til Norge for å holde dommerkurs, fikk vi høsten 2003 endelig tilbakemelding om at dette så de seg ikke i stand til å gjøre i overskuelig fremtid. Vi vil derfor ved neste kurs som arrangeres i Sverige (antatt høsten 2004) sende en liten delegasjon over for å delta på dette og lære hvordan kursopplegget fungerer, med formål å holde tilsvarende kurs i Norge. Vi oppfordrer medlemmer som er interessert i å være øldommere til å kontakte styret.

De viktigste aktivitetene blir naturligvis fortsatt å arrangere NM og Juleølkonkurransen. NM føler vi at har funnet en god form nå, og Juleølkonkurransen fungerte også veldig bra i fjor. Hvis interessen for NM fortsetter å øke, kan det også være en idé å utvide arrangementet videre, blant annet med tanke på å øke tilreisingen fra andre deler av landet. Ved årets NM er planen å følge opp fjorårets suksess, og vi har også fått inn en foredragsholder (Nøgne Ø) som vi tror kan være et fint trekkplaster. I forkant av NM har Norbryggs øltypedefinisjoner blitt kraftig utvidet og oppdatert.

Etter initiativ fra den danske sammenslutningen haandbryg.dk vil Norbrygg delta ved det første skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging, som arrangeres i København 16. mai i forbindelse med den danske ølfestivalen. De tre beste ølene fra NM vil delta i konkurranse mot svensk og dansk hjemmebrygg, og Norbrygg sender en delegasjon nedover bestående av ett eller flere styremedlemmer samt en norsk representant til juryen. Vi vil også prøve å få til et felles reiseopplegg for medlemmene dersom dette er av interesse.

Når det gjelder medlemseffekter som T-skjorter vil vi forsøke å få øket salget av disse. Vi planlegger også å få laget et banner med foreningens navn og logo, som kan brukes på våre egne arrangementer og andre tilstelninger der foreningen deltar med stand.

Ellers vil vi fortsette, og om mulig utvikle, det gode samarbeidet med Norøl. Noe som kan være aktuelt er å få til samarbeid med Norøls mange lokallag. Vi vil også oppfordre medlemmene til å sende inn stoff om øl og brygging til medlemsbladet Ølgjerd. Vi har i et par år blitt oppfordret av Norøl til å stille med en kandidat til Norøl-styret, dette vil vi følge opp i år og vår kasserer Ole Enger stiller til valg på Norøls generalforsamling 13. mars.

Samarbeidet med Oslostudentenes Hjemmebryggerlaug (OHL) har også fungert bra ved våre arrangementer, ikke minst mht. lokaler. Dette samarbeidet kan vi tenke oss å utvikle videre hvis mulig. Styret vil også fortsette å følge aktiviteten i våre søsterforeninger i Sverige, Danmark og USA for å se om vi kan hente noen ideer der. Det gode sponsorsamarbeidet med Petit Agentur AS ønsker vi også å videreføre.

Dette er noen av våre vyer, dere må bare fortsette å komme med synspunkter og forslag. Som tidligere påpekt er det imidlertid viktig at vi ikke blir for ambisiøse, som det har vært en tendens til i tidligere år. Vi må begynne i det små, Norbrygg er fremdeles en liten forening. Til slutt oppfordrer vi medlemmene til å engasjere seg og bidra til foreningen på en eller annen måte; man behøver ikke være med i styret for å ta i et tak!

Styret i Norbrygg 2003

Skroll til toppen