Regnskap 2003

Inntekter       2003   2002
             
Medlemskontingenter   12 500,00   12 450,00
Konkurranser/arrangementer 4 060,00   2 920,00
Andre inntekter     5 925,00   250,00
Renter       130,00   0,00
SUM       22 615,00   15 620,00
             
Kostnader          
             
Rekvisitta/porto     3 137,50   6 825,28
Konkurranser/arrangementer 1 041,50   3 803,26
Bankgebyrer     25,00   25,00
Andre kostnader     17 815,96   321,83
             
SUM       22 019,96   10 975,37
             
             
OVERSKUDD/UNDERSKUDD 595,04   4 644,63

 

Balanse 2003

Eiendelene utgjøres av bankinnskudd.
Gjeld/EK utgjøres i sin helhet av egenkapital

        2003   2002
             
Inngående saldo/EK pr 01.01 29 679,58   25 034,95
             
Resultat       595,04   4 644,63
             
Utgående saldo/EK pr 31.12 30 274,62   29 679,58
Skroll til toppen