Budsjett 2004

Inntekter  
 
 
Medlemskontingenter   15 000,00    
Konkurranser/arrangementer 4 000,00    
Andre inntekter   5 000,00    
       
SUM           24 000,00
   
Kostnader    
   
Rekvisitta/porto   4 000,00    
Konkurranser/arrangementer 10 000,00    
Andre kostnader   8 000,00    
   
SUM           22 000,00
   
   
BUDSJETT FOR 2004       2 000,00
Skroll til toppen