Innkalling til Generalforsamling 2007

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet. Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer.

Tidspunkt: Lørdag 17. mars 2007, kl. 17:00-18:00 Studentersamfunnet Bislet, Oslo.
 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsmelding fra styret om 2006
  4. Arbeidsprogram for 2007
  5. Godkjennelse av regnskap for 2006
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Forslag til budsjett for 2007
  8. Vedtektsendringer
  9. Valg på styre
  10. Oppnevnelse av revisor 

Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 9. mars.
Det vil være behov for nye styremedlemmer, så aktuelle kandidater bes melde seg!
 
Vi håper folk tar bryet med å stille opp litt før NM for å møte opp på generalforsamlingen!

Mvh

Styret v/ formann Lars Bjørnstad

Scroll to Top