Innkalling til Generalforsamling 2009

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted i forkant av årets NM, umiddelbart før dette arrangementet.

Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer.

Tidspunkt: Lørdag 28. mars 2009, kl. 17:00-18:00
Sted: Studentersamfunnet Bislet, Pilsestredet 52, Oslo.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsmelding fra styret om 2008
4. Arbeidsprogram for 2009
5. Godkjennelse av regnskap for 2008
6. Fastsettelse av kontingent
7. Forslag til budsjett for 2009
8. Vedtektsendringer
9. Valg på styre
10. Oppnevnelse av revisor

Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende snarest.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å stille opp litt før NM for å delta på generalforsamlingen – velkommen!

Mvh

Styret

Skroll til toppen