Budsjett 2008

    FORSLAG BUDSJETT NORBRYGG 2008    
             
             
             
Inntekter            
             
             
Medlemskontingenter   37 000,00    
Konkurranser/arrangementer 2 000,00    
T-skjorte salg     0,00    
             
SUM           39 000,00
             
Kostnader          
             
Rekvisitta/porto     1 000,00    
Konkurranser/arrangementer 25 000,00    
Andre kostnader     6 000,00    
Dommerkollegiet drift   6 000,00    
Deltagelse SKM     6 000,00    
SUM           44 000,00
             
             
BUDSJETT FOR 2008       -5 000,00
Skroll til toppen