Budsjett 2009

    FORSLAG BUDSJETT NORBRYGG 2009    
             
             
             
Inntekter            
             
             
Medlemskontingenter (350 a 130,-) 45 500,00    
Innkreving av utestående fordring Norbrygg 31 000,00    
Konkurranser/arrangementer (150 a 100,-) 15 000,00    
             
             
SUM           91 500,00
             
Kostnader          
             
Rekvisitta/porto     1 000,00    
Konkurranser/arrangementer 27 000,00    
Medlemsinnkreving   11 350,00    
Dommerkollegiet drift   6 000,00    
Deltagelse SKM     6 000,00    
SUM           51 350,00
             
             
BUDSJETTERT OVERSKUDD FOR 2009     40 150,00
             
Skroll til toppen