Arbeidsprogram for 2009

I det inneværende år vil vi fortsette den gode trenden fra tidligere med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/maltekstraktbryggere, maltbryggere og ”tradisjonelle hjemmebryggere”. Aktiv rekruttering vil vi også fortsette å fokusere på, vi ser det som en oppgave å forsøke å gjøre Norbrygg og hjemmebryggingens gleder mer kjent, og mer aktivt prøve å verve folk til hobbyen og foreningen. Vi vil også fortsette arbeidet med å øke servicen overfor våre medlemmer. Websidene vil også bygges videre på, og den gode ordningen med medlemsforum vil videreføres.

Videre vil vi fortsette arbeidet med etablerte satsningsområder. Materiell og opplegg til kurs i hjemmebrygging, som allerede noen lokallag og andre engasjerte medlemmer har brukt, vil også bli videreutviklet og gjort til et mer offisielt tilbud på våre websider. Også vil Norbrygg fortsette med å hjelpe hjemmebryggere med å finne hverandre, spesielt i distriktene. Forumet til Norbrygg brukes her som fremste pådriver.

De viktigste aktivitetene er naturligvis fortsatt å arrangere NM og Juleølkonkurransen. NM føler vi at har funnet en god form nå, men på juleølkonkurransen har vi fortsatt en del å hente, spesielt på deltakelsessiden. Hvis interessen for NM fortsetter å øke, kan det også være en idé å utvide arrangementet videre, blant annet med tanke på å øke tilreisingen fra andre deler av landet. Årets NM har igjen tiltrukket seg flere deltakere enn noen gang før. Vi vil forsøke å fortsette denne trenden også til neste NM.

Som i foregående år vil Norbrygg delta ved det skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging, som i år arrangeres i Danmark i løpet av våren i forbindelse med den danske ølfestivalen. De tre beste ølene fra NM vil delta i konkurranse mot svensk og dansk hjemmebrygg, og Norbrygg sender en delegasjon nedover bestående en norsk representant til juryen samt vinneren av ”årets hjemmebrygg”, som får reisestipend hvis vedkommende reiser til SKM. Medlemmer som er interessert i å være med og reise nedover til festivalen oppfordres til å kontakte styret.

Også er det en økning i andre aktiviteter, der Norbrygg fungerer som formidler og verver. Vi kan her nevne Hjemmebryggerdagene hos Nøgne Ø i januar og mars 2009, samt et planlagt krydderølprosjekt med Haandbryggeriet. I tillegg har Norbrygg planer om å være representert på Øl- og Matfestivalen i juni i Oslo, som bl a har ølekspert Espen Smith som pådriver. Det planlegges også ekskursjoner til mikrobryggerier.

Norbrygg vil også fortsette med å støtte og samarbeide med dommerkomitéen som også i 2009 vil være under ledelsen av den dyktige Joakim Ruud. Dommerkomitéen vil snart tilføres et antall dommere som har gjennomført dommerkurs og –eksamen i hans regi.

Innkrevingen av kontingent vil gjennomgå en fornyelse. Tidligere har Norøl hatt ansvar for innkreving, men denne avtalen ble avsluttet i slutten av november 2008. Ifra i år så vil vi ta i bruk et nytt system som vil gjøre ting mer oversiktlig både for foreningen og for medlemmene. På andre områder vil Norbrygg fortsatt samarbeide med Norøl, bl a i forbindelse med Juleølfestivalen.

Det gode sponsorsamarbeidet med Petit Agentur AS ønsker vi å videreføre. Petit Agentur AS tilbyr medlemsrabatt til Norbryggmedlemmer, og i løpet av året håper vi å også fremforhandle medlemsrabatter hos andre aktører. Vi vil også om mulig forsøke å arrangere besøk ved bryggerier og mikrobryggerier i Norge i løpet av året.

Dette er noen av våre vyer, dere må bare fortsette å komme med synspunkter og forslag. Til slutt oppfordrer vi medlemmene til å engasjere seg og bidra til foreningen på en eller annen måte. Styret har fått mer og mer å gjøre i forbindelse med generell drift og arrangementer og kunne gjerne brukt litt ekstra hjelp; man behøver ikke være med i styret for å ta i et tak!

Styret i Norbrygg 2009

Skroll til toppen