Innkalling til generalforsamling 2010

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg 2010. Møtet avholdes umiddelbart før norgesmesterskapet i hjemmebrygging går av stabelen.

Generalforsamlingen er åpen for alle betalende medlemmer av Norbrygg.

Tidspunkt: 20.03.2010, kl. 17.00.
Sted: Månefisken, Sagveien 23, Oslo.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding fra styret om 2009
 4. Arbeidsprogram for 2010
 5. Godkjennelse av regnskap for 2009
 6. Fastsettelse av kontingent
 7. Forslag til budsjett for 2010
 8. Vedtektsendringer
 9. Valg på styre
10. Oppnevnelse av revisor

Eventuelle forslag til generalforsamlingen bes sende styret snarest.

Mvh.
Styret

Skroll til toppen