Årsberetning 2010

Årsberetning fra styret i Norbrygg 2009 (skrevet 12.3.2010, av Eduard)

Styret i foreningen har bestått av Eduard Möllenkamp (formann), Geir Ove Grønmo (sekretær), Yngve Ydersbond (kasserer), Andreas Hegermann Riis (arrangementsansvarlig), Gahr Smith-Gahrsen (informasjonsansvarlig) og Ole Enger (styremedlem). I tillegg har dommeransvarlig Joakim Ruud hatt møterett og deltatt på styrets samlinger. Styret har vært samlet både til regulære styremøter og med forberedelser til diverse arrangementer. I tillegg holder man regelmessig kontakt gjennom et eget underforum på nettsiden til Norbrygg. Året 2009 var vårt 12. driftsår som forening.

Norbryggs websider www.norbrygg.no har blitt til en robust kanal for informasjonsutveksling, samling og kommunikasjon. Nettsidene er jevnlig blitt oppdatert med nyheter og artikler, og informasjon vedrørende konkurranser, spesielt NM i hjemmebrygging, har foreligget kort tid etter arrangementet. Nettsidene oppdateres av hovedsakelig av informasjonsansvarlig, med enkelte innlegg fra andre styremedlemmer.

Forumet, som er blitt hovedkommunikasjonskanalen til både interesserte i hjemmebrygging, hjemmebryggere og medlemmer i Norbrygg, har sett en stadig økende aktivitet. Antall registrerte deltakere på forumet har økt kraftig fra ca 700 mars i fjor til over 1250 dagens dato, en økning på 80%. Aktiviteten i form av antall innlegg har økt enda kraftigere, med over 100%. Som en følge av dette har moderasjonsstaben på forumet blitt utvidet fra én person (informasjonsansvarlig) til fem. Heldigvis er inngrep av moderatorene sjeldent påkrevd, da medlemmene på forumet fremviser utmerkede nettskikker, som fører til saklige og strukturerte innlegg.

Antall betalende medlemmer i foreningen er pr idag (16.3.2010) 583. Dette er en liten økning i forhold til siste telling fra 1.4.2008, da foreningen telte 554 medlemmer. Den forholdsvis beskjedne økningen kan skyldes uregistrerte adresseendringer. Da Norbrygg avsluttet samarbeidet med Norøl i forbindelse med medlemsadministrasjonen stod Norbrygg fra 1.12.2008 selv for administreringen av medlemmer, og ved hjelp av tjenestene fra Medlemsservice.no har foreningen begynt med fakturering fra juni 2009. Samarbeidet på andre plan med Norøl fortsetter utover dette, og Ølgjerd, bladet til Norøl, har fremdeles artikler om hjemmebrygging levert av bl a Norbrygg.

Foreningen arrangerte sitt 12. NM lørdag 28. mars 2009. Som året før ble arrangementet avholdt i Studentsamfunnet på Bisletts lokaler i Pilestredet. Det var igjen svært god oppslutning om arrangementet med 360 deltakere og besøkende, nesten hundre flere enn året før. Takket være innsats fra Yngve Ydersbond og hovedsponsor Petit Agentur kunne arrangørene stille med mange gjeve premier. Derfor fikk publikumet smake på hele 50 forskjellige typer hjemmebrygget fatøl, servert av bryggemesterne personlig, og stemte frem sine favoritter.

Samtidig vurderte dommerpanelet (Olaug Flakne fra Ringnes, Frank Werme fra Nøgne Ø og øldommerveteran Atilla Thuroczy) et større antall innsendte flaskebrygg i seks forskjellige klasser. Antall klasser hadde blitt økt fra fem til seks grunnet overveldende deltakelse, et rekordantall på 83 brygg deltok i flaskekonkurransen. Ølet til Gahr Smith-Gahrsen – ”Andrimne Barley Wine”, fikk høyest poengsum totalt i flaskekonkurransen, og ble dermed kåret til ”Årets hjemmebrygg”. For første gang brygget Grimstadbryggeriet ’Nøgne Ø’ mesterskapets vinnerøl sammen med vinneren, og ølet ble solgt fra høsten av på Vinmonopolet i hele landet, samt i andre land bryggeriet distribuerer sitt øl til. Bryggerimester Kjetil Jikiun var meget glad for å få brygget vinnerølet og vil fortsette med det også i 2010.

Den 17. oktober ble det arrangert hjemmebryggertreff i Norbryggs regi i Bergen. Over 50 hjemmebryggere stilte opp, og 10 nye medlemmer ble vervet. Deltakerne hadde i tillegg til øl tatt med seg mat til arrangementet. Smaking av øl stod selvsagt i sentrum, men de frammøtte fikk også med seg foredrag om historisk IPA og gjærbehandling. Arrangementet planlegges gjentatt høsten 2010.

Norbrygg har inngått en rabattavtale med Maltbua. Rabatten på 5 % gis til norbryggmedlemmer, og gjelder ved kjøp av ingredienser (alle varer med matmoms), både i butikken og på nettet.

Samarbeid med de andre skandinaviske hjemmebryggerforeningene ble videreført fra året før, og det sjette skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging ble avholdt i København 17. mai. Her deltok de tre beste bryggene fra de tre landenes respektive nasjonale mesterskap, og ølene ble bedømt av en jury bestående av et medlem fra hvert land, fra Norge stilte igjen Joakim Ruud. På selve nasjonaldagen var det Erlann Eldorsen fra Bodø som dro i land seierstittelen i skandinavisk mesterskap i hjemmebrygget øl med sitt røykøl "Up in smoke". Foreningens andre årlige konkurranse, Juleølkonkurransen, ble som de siste årene avholdt uten publikum rett før NORØLs juleølfestival. Vinnerne i de to klassene gikk videre til NORØLs festival. Bryggene kom dessverre ikke på palleplass, men vi håper på gode resultater ved neste juleølfestival.

Foreningens økonomi er per i dag tilfredsstillende. I år ble det ikke gjennomført utdanning og sertifisering av nye dommere, slik det ble gjort året før. Til gjengjeld har foreningen tatt høyde for å bruke mer penger for leie av lokale til arrangementer, spesielt NM i hjemmebrygging. Det har vist seg at økningen i deltakere og besøkere har vært såpass at lokalene på Bislett ikke strekker til lenger. Dette fører til betydelig økte leiekostnader, da forholdsvis små og rimelig prisede lokaler som driftes av studentforeninger ikke er aktuelle lenger.

Bedømmingen av øl til konkurranser som arrangeres av Norbrygg har vært orkestrert av dommeransvarlig Joakim Ruud. Han alene har tatt seg av koordinering av dommere til NM2009, samt arrangert og fasilitert forbedømmingen og finalebedømmingen. Også har han tatt seg av mottakelse og kodering av alle innsendte flaskebrygg til samme arrangement.

Styret i Norbrygg 2009.

Skroll til toppen