Arbeidsprogram 2010

Norbrygg vil fortsette arbeidet med å gjøre foreningen tilgjengelig for alle typer bryggere, det være nybegynnere, maltekstraktbryggere, maltbryggere og ’tradisjonelle hjemmebryggere’. Foreningen driver med aktiv rekruttering, gjennom engasjert bruk av nettsiden og forumet samt økt fokus på eksponering i media. Dette har allerede ført til store økninger i medlemstallet, bidrag på forumet og artikler i regionale og landsdekkende aviser og magasiner, noe vi vil fortsette å jobbe med.

Det satses videre på å hjelpe hjemmebryggere med å finne hverandre i alle landets distrikter. Norbrygg ønsker at hjemmebryggermiljøet vil ha ulike baser fordelt over landet ved aktivt å oppfordre brukere til å profilere hjemstedet sitt på forumet. Så har Trondhjems Akademiske Ølbryggerlaug startet opp på nytt og i Tromsø er et laug og et maltutsalg i oppstartsfasen. Også har Norbrygg et styremedlem fra Bergen og vil det ta inn flere styremedlemmer fra ulike landsdeler.

De viktigste aktivitetene er fortsatt å arrangere NM og Juleølkonkurransen. På grunn av økt interesse og pågang på deltakelsessiden vil vi vurdere tiltak for å fordele forarbeidet til NM over flere frivillige, da dette krever stadig mer av styret og dommerformannen. Her er det flere scenarier som er mulige og styret vil aktivt vurdere ulike former for arbeidsfordeling fremover.

Som i foregående år vil Norbrygg delta ved det skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging, som i år arrangeres i Danmark i løpet av våren i forbindelse med den danske ølfestivalen. De tre beste ølene fra NM vil delta i konkurranse mot svensk og dansk hjemmebrygg, og Norbrygg sender en delegasjon nedover bestående en norsk representant til juryen samt vinneren av ”årets hjemmebrygg”, som får reisestipend hvis vedkommende reiser til SKM.

Også er det en økning i andre aktiviteter, der Norbrygg fungerer som formidler og verver. Vi kan her nevne Hjemmebryggerdagene hos Nøgne Ø i januar og mars 2010, samt den nylig avholdte krydderølkonkurransen hos Haandbryggeriet. I tillegg har Norbrygg planer om igjen å være representert på Øl- og Matfestivalen i Oslo. Det planlegges også ekskursjoner til mikrobryggerier, hvorav en til Belgia i samarbeid med en erfaren guide.

Norbrygg vil også fortsette med å støtte og samarbeide med dommerkomitéen. Lederen til dommerkomitéen, Joakim Ruud, har i år for siste gang ledet dommerrundene til NM, og en markant økning i deltakere vil by på interessante utfordringer for styret og de som skal ta over for Joakim. Vi har stor tro på at foreningen og dommerne kan takle disse utfordringene og gjøre neste konkurransen til en fremgang.

Vi ønsker å videreføre sponsorsamarbeidet med de ulike leverandørene av råvarer og utstyr til hjemmebrygging her i landet. Allerede i lang tid har vi et godt samarbeid med Petit Agentur AS i forbindelse med NM, og nye arrangementer, som hjemmebryggertreffet i Bergen har god støtte av Maltbua. Ved at aktivitetsnivået på hjemmebryggerplanen er økende vil vi fortsette å søke støtte hos leverandører og andre organisasjoner som vi kan ha et fruktbar samarbeid med.

Dette er noen av våre vyer, dere må bare fortsette å komme med synspunkter og forslag. Til slutt oppfordrer vi medlemmene til å engasjere seg og bidra til foreningen på en eller annen måte. Styret har fått mer og mer å gjøre i forbindelse med generell drift og arrangementer og kunne gjerne brukt litt ekstra hjelp; man behøver ikke være med i styret for å ta i et tak!

Styret i Norbrygg 2010

Skroll til toppen