Regnskap 2009

RESULTATREGNSKAP NORBRYGG 2009
Inntekter       2009   2008
             
Medlemskontingenter   50604,00   34800,00
Konkurranser/arrangementer 40765,00   31482,00
Renter       203,00    
Andre inntekter     0,00   1 261,00
             
SUM       91572,00   67543,00
             
Kostnader          
             
Rekvisitta/porto     0,00   0,00
Konkurranser/arrangementer 49777,40   22301,82
Bankgebyrer     0,00   0,00
Adm/IT-kostnader     4222,00    
Andre kostnader     2835,90   32265,37
             
SUM       56835,30   54567,19
             
             
OVERSKUDD/UNDERSKUDD 34736,70   12975,81
             
             
             
             
BALANSEREGNSKAP NORBRYGG 2009
Eiendelene utgjøres av bankinnskudd    
Gjeld/EK utgjøres i sin helhet av egenkapital  
             
             
        2009   2008
             
Inngående saldo/EK pr 01.01 56389,62   43413,81
             
Resultat       34736,70   12975,81
             
Utgående saldo/EK pr 31.12 91126,32   56389,62
Skroll til toppen