Innkalling til generalforsamling 2011

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg 2011. Møtet avholdes umiddelbart før norgesmesterskapet i hjemmebrygging går av stabelen.

Generalforsamlingen er åpen for alle betalende medlemmer av Norbrygg.

Tidspunkt: 9.04.2011, kl. 16.00.
Sted: Fabrikken, Maridalsveien 13, Oslo.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsmelding fra styret om 2010
4. Arbeidsprogram for 2011
5. Godkjennelse av regnskap for 2010
6. Forslag til budsjett for 2011
7. Valg på styre
8. Oppnevnelse av revisor

Eventuelle forslag til generalforsamlingen bes sende styret snarest.

Skroll til toppen