Konkurranseregler

§ 1 NM i hjemmebrygging er en konkurranse som er åpen for alle norske hjemmebryggere

§ 2 Deltagende øl skal være hjemmebrygget. Med dette menes at det ikke, verken helt eller delvis, kan være fremstilt ved hjelp av utstyr for kommersiell brygging.

§ 3 En og samme brygger kan maksimalt delta med 2 øl pr. klasse, og maksimalt 4 øl totalt. Det kan maksimalt oppføres 2 bryggere pr. brygg.

§ 4 Bryggeren/bryggerne gir ved innlevering av påmeldingsskjemaet Norbrygg rett til fritt å publisere opplysningene som fremkommer på skjemaet.

§ 5 Innlevert øl med emballasje tilfaller Norbrygg.

§ 6 Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages.

§ 7 Deltageravgiften er for Norbrygg-medlemmer kr 50 for de to første brygg, kr 25 for de to neste. For ikke-medlemmer er avgiften kr 50 per brygg uansett. Deltageravgiften betales til A. Thuroczy, 1262 Oslo, kontonr. (—-.–.——)  og må være mottatt senest lørdag 1. mai 1999.

§ 8 Deltagende øl skal leveres i 4 -fire- stykk ølflasker à 0,30 liter, eller 3 -tre- flasker à 0,50 liter, samt ledsages av et påmeldingsskjema som er lesbart. Flaskene, som ikke skal ha noen kjennetegn eller noe som kan identifisere bryggeren, merkes med en kode som består av 3 bokstaver og 3 tall (ingen initialer e.l.), samt hvilken klasse og underklasse ølet konkurrerer i. Det leveres også en lukket konvolutt hvor alle koder er merket tydelig på utsiden. Deltakers navn og påmeldingsskjema(er) ligger i konvolutten.

Skroll til toppen