Påmeldingsskjema

PÅMELDINGSSKJEMA FOR NM I HJEMMEBRYGGING 1999
Arrangert av Norbrygg – norsk hjemmebryggerforening.

OBS! Opplysningene som gis på dette skjemaet vil  ikke tilflyte juryen. Alle brygg bedømmes i en blindtest, der dommerne  kun vet hvilken klasse det
aktuelle øl konkurrerer i. Opplysningene kan derimot publiseres, helt eller delvis, om ølet gjør det bra. Fylles ut så godt som mulig. 

Ikke glem å oppgi hvilken klasse brygget konkurrerer i (sett ring) samt å angi underklasse (se eget dokument). Uten klassetilhørighet og underklasse, ingen bedømning.

  Ølets navn:…………………………………………………………………          Underklasse:……………………………………………..
  Ølets kode: (3 bokstaver og  3 tall)……………………………..                             Klasse:       1. Lys ale            2. Mørk ale 
  Brygger(e):…………………………………………………………………                                3. Lys lager        4. Mørk lager
                     ………………………………………………………………….                                                  5. Folkets valg
  Adresse:………………………………………………………………………………………………………
  Telefon:……………………………..        E-mail:……………………………………………………..
  Bryggerens eventuelle klubb:……………………………………………………………………….
 
  OPPLYSNINGER OM BRYGGET
  Vørteren er laget ved egen mesking, med maltekstrakt/ølsett, eller en kombinasjon derav.

  MALT, VØRTERKONSENTRAT, RÅFRUKT, SUKKER m.m.
  Type                                  Sort                                   Merke                                           Mengde
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  HUMLE
  Sort                              Form                      Alfasyre                          Mengde                                Tid
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  TOTAL IBU: …………….

  GJÆR
  Sort………………………………………………………………..  Form…………………            Mengde……………………….

 VØRTER
  Mengde…………………………..   Styrke/stamvørter (OG)………………….      Sluttforgjæring (FG):…………..

  GJÆRING OG MODNING
                                                               Tid             Temperatur
  Gjæring / primærgjæring              …………………………………………..
  Modning / sekundærgjæring      …………………………………………..
  Lagring                                          …………………………………………..

  Bryggedato:…………………  Tappedato:…………………..   Sluttvolum:…………………….

  Bryggerens underskrift………………………………………………

Skjemaet legges i lukket konvolutt som merkes med deltagerkode(r) for hvert innlevert flaskeøl. Skjema for «folkets valg» legges i egen
konvolutt som leveres med keggen. På flaskene skal følgende oppgis: Ølets kode, klasse, underklasse.
 
 

Skroll til toppen