Kontingent 2003

Medlemskontingenten for 2003 ble på generalforsamlingen fastsatt til 90 kroner.

Inklusive Norøl-medlemsskapet er prisen dermed totalt 250 kroner.

Skroll til toppen