Kunngjøring av tid og sted for landsmøte for 2023

Landsmøtet i 2023 gjennomføres i Drammen lørdag 22. april. Fylkesstyrene velger sine delegater på sine årsmøter. Informasjon om påmelding kommer senere.

Frister iht. vedtektene:

  • Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet må sendes skriftlig til sentralstyret senest seks uker før landsmøtet. Dvs. senest 11. mars 2023.
  • Sakspapirer til landsmøtet, herunder innkomne forslag, kunngjøres for medlemmene og sendes fylkeslagene og alle påmeldte delegater minst tre uker før landsmøtet, dvs. senest 1. april 2023. Disse vil bli gjort tilgjengelig på forumet.

Evt spørsmål kan sendes til styret@norbrygg.no.

Scroll to Top