Sakspapirer til landsmøtet 22. april 2023

Landsmøtet i 2023 gjennomføres i Drammen lørdag 22. april. Fylkesstyrene velger sine delegater på sine årsmøter. Informasjon om påmelding er sendt fylkeslagene.

Frister iht. vedtektene:

  • Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet må sendes skriftlig til sentralstyret senest seks uker før landsmøtet. Dvs. senest 11. mars 2023.
  • Sakspapirer til landsmøtet, herunder innkomne forslag, kunngjøres for medlemmene og sendes fylkeslagene og alle påmeldte delegater minst tre uker før landsmøtet, dvs. senest 1. april 2023.
  • Sakspapirene ble distribuert per epost 1. april. Du kan også finne dem her. Årsregnskapet finner du her.

Eventuelle spørsmål kan sendes til styret@norbrygg.no.

Protokollen fra landsmøtet finner du her.

Skroll til toppen